gallery/sarikavak

KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ: 

1802 Yıllarında Horosandan Tokata oradan da Yahnikapana gelen ve köyümüzün kurucuları olan atalarımızın o günkü tek geçim kaynaklarının develerle yapılan taşımacılık yani kervancılık olduğu söylenir.

Yahnikapan yakınlarında bulunan Sarısu adlı sulak bölgede sivrisinekler develeri rahatsız ettiği için oradan ayrılıp ÇAL adıyla bilinen dağın eteklerine   yerleştikleri, burada atalarımız gelmeden önce ATEŞOĞULLARI adlıyla anılan abdalların yaşamakta oldukları da anlatılanlar arasındadır.

www.000webhost.com