gallery/sarikavak

SÜLALELER :

 

ABDALLAR                  Köyün ilk yerleşikleri                                                                                                                                                                                                                                   ABOLAR

ALAŞALAR                    Avşardan .

ARMUT OĞULLARI      Çorum Sungurlu Körkü köyü

AŞIRAFLAR-HALLEMMİLER-FELEKLER          Kırıkkale

AYANLAR                      Çubuk

BALABANZADELER     Karatepe

BEKTAŞ AĞALAR         Evliya sülalesi

BENDERLİLER-GARİPOĞULLARI     Avşar

BIDALALAR

CANSIZLAR                   Yozgat     

ÇAM AHMETLER           Ankara tarafları                                                                                                                                                                                                                                  

ÇARIĞI KÖTÜLER

ÇEKMET OĞULLARI

EĞRİ HÜSSÜKLER      Hacı Ahmetler

FOSFORLU MEHMET AĞALAR  Sivas                                                                                                                                                                                                                              

HÖCCETLER                                                                                                                                                                                                                                                                          

İBELER

İBİŞLER                       Yahnikapan                                                                                                                                                                                                                                    

İMMETLER

KASAPLAR  

KIR MURATLAR            Çubuk

KILCANLAR 

KIZ VELİLER

KÖSE VELİLER          

KÖTÜ DEVECİLER      Seyitgazi Üçsaray

MÜSDOLAR

OMMALAR                                                                                                                                                                                                                                                      

POTUKLAR                                                                                                                                                                                                                                                                            

ŞİMİRLER

TERTİPLİLER              Çubuk

ARAPLAR                    Dedelerinin Afrikadan geldiği söylenir                                

                                                                           ABDALLAR          

. ATAŞOĞLU  SATILMIŞ:  Ocakzade olduğu,kurt kuş ile gezdiği,yağmur sürekçiliği yaptığı söylenir.Çocukları:                                                                                                        

1.ATAŞOĞLU MEMET:       1.Hanımı Ayşe 2.Hanımı Döne çocukları:    a.Gülbahar. b.Fatma c.Yusuf.                                  .                                                                                                       2.ATAŞOĞLU HAYDAR :     Hanımı Zeynep. çocukları:    a .Perişan    Gülbahar ile evli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                  AZİZOĞULLARI   (Ataşoğlunun talipleri ve komşuları)                                                                                                                         AZİZOĞLU: Hanımı1.Hatice.2.Güley: Çocukları a.Happa. b.Yusuf. c.Leyli. d.Avcı Memet. e.Döndü. f.Fadime. g.Gülizar. h.Hatun.  i.İpek. k.Ahmet. l.Murat.

           

                                                                            AKGÜLLER

SATILMIŞ:      Hanımı  Gözel Babanın kızı Nesli

ALİRIZA          Hanımı  Çarığı Kötünün kızı Cennet.                                                                                                                                                                                                             

HAYDAR         Hanımı  Abidin Ağanın kızı.                                                                                                                                                                                                                              

YETER                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ASİYE                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AZİZ               Hanımı  Gödek Musanın kızı.                                                                                                                                                                                                                           AKGÜL.          ......... ?  oğlu: .. Akgülün Mehmet:  1.Hanımı Benderli Ali Dedenın Sultan Ana.2.Hanımı Yahnıkapanlı Hüseyin Dedenin kızı.                                                                                                                      

                                                                             ALAŞALAR                                                                                                                                                                                             MASUR :                   Hanımı  Kelgız. Çocukları Sarı Bektaş ve Perde Çavuş.                                                                                                                                                                          

1.SARI BEKTAŞ        Hanımı   Cici Elif.Çocukları :                                                                                                                                                                                                              

a.Masur                  hanımı  Badı Mustafanın Sedef.                                                                                                                                                                                                           b.Durmuş               hanımı  Mandaların Dilber.                                                                                                                                                                                                                      

c.Yusuf                   hanımı  Ala Hasanın Elif,çocukları   Ali, Bektaş........                                                                                                                                                                            d.Mehmet               hanımı  Mahmudun Fatik.                                                                                                                                                                                                                           e.Çakır                   hanımı  İmminin Sultan.                                                                                                                                                                                                                           f.Ahmet                  hanımı  Yola Sığmazların Hanim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.PERDE ÇAVUŞ   hanımı Yeter Bacı. Çocukları :                                                                                                                                                                                                                         A.Sağır Ahmet    hanımı  Nununun Döndü Bacı.Çocukları:                                                                                                                                                                                                                                              1.Mustafa.   hanımı Mandaların                                                                                                                                                                                                                                                       2.Satı                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.Elif.           Koşmatlı Sarı Alinin Durmuşla evli.                                                                                                                                                                                                                           4.Telli.          Perde Çavuşların Hüseyinle evli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B.Durmuş          hanımı  Koşmatlı Cide Velinin Sultan.                                                                                                                                                                                                                C.Sultan            Armutoğullarının Ali Kaymakla evli  .                                                                                                                                                                                                                   D.Bağdat          Cayıt Hüseyinle evli.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          ALİ AĞALAR

ALİ AĞA   Hanımı Yahnıkapanlı Deli Hanim,Hanne,Meryem Bacı, çocukları:                                                                                                                                                                        1.PALLI  SÜLO                                                                                                                                                                                                                                                                            2.BERDİ BACAK MUSTAFA                                                                                                                                                                                                                                                  3.AHRAZ ALİ KAHYA                                                                                                                                                                                                                                                                    4.YUSUF AĞA                                                                                                                                                                                                                                                                        5.HÜSEYİN AĞA                                                                                                                                                                                                                                                                            6.ALİ ZEKİ                                                                                                                                                                                                                                                                                      7.ELİF                                                                                                                                                                                                                                                                                        8.HÜSEYİN GAZİ                                                                                                                                                                                                                                                                      9.ÇOLAK MEMET                                                                                                                                                                                                                                                                        10.KOCA HASAN

1.PALLI  SÜLO      1.Hanim 2.Yahnıkapanlı Hanne 3.Meryem Bacı  ile evli. Çocukları:                                                                                                                                                                .  Pallının Haydar: 1. Topkayalı Döndü 2.Yahnıkapanlı Fadime .Çocuk: Hüssük, Hünnük, Durak, Fadime.                                                                                                                                  . Pallının Hasan :   Gödüm Haydarın Fato.  Çocukları Sülo ve Menet.                                                                                                                                                                                           .Pallının Hanim: ....?                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.BERDİ BACAK MUSTAFA  Filiğin kızı Mercanla evli   Çocukları:                                                                                                                                                                                                .   Hatıp Sülo: 1.Müsdonun Elle 2.Yusuf Ağanın Semşi.Çocuk:  Memet Efendi,Rafet,Yeter,Durmuş,Fadik.                                                                                                                                  .   Kiriş Ali:       1.Yusuf Ağanın Döndü 2.Ayanların Dilber  çocuk:Hasan Bey, Zeynep,Hanim, İmmahan,.                                      .                                                                                                                                                           Yeter,Elif,Mercan.                                                                                                           3.AHRAZ ALİ KAYA    (Topkayaya taşınmışlar)                                                                                                                                                                                                                             .  Deli Sülo.                   Hanımı Keloğlan Durmuşun kızı... oğulları Süleyman ve Ali Kahya.                                                                                                                                                         .  Bodili.                        Hanımı Mercimek Hasanın bacısı,çocukları Durak.                                                                                                                                                                                   .  Takış Güley.              (Topçuların Annesi)                                                                                                                                                                                                                                   .  Zeynep.                     Kara Mammanın Battalla evli.                                                                                                                                                                                                                    .  Fatik.                          Lakırdak Halil Ağayla evli.                                                                                                                                                                                                                        .   Hürü                          Ahmet Aliyle evli.        

4.YUSUF AĞA            Kasabın kızıyla Cennetle evli.  ( Topkaya ya taşınmışlar)  çocukları:                                                                                                                                                         . Fatik.                           Filiğin Süloyla evli.                                                                                                                                                                                                                                   . Şemşi.                         Musa Ölünce Hatıpla evlenmiş                                                                                                                                                                                                                 . Fadime.                      Fidik Abdullahla evli                                                                                                                                                                                                                                   . Döndü.                       Kiriş Aliyle evli                                                                                                                                                                                                                                     .Sunça Sultan.             Gozman Halil Ağayla evli.                                                                                                                                                                                                       .Hanim.                        Gırmuratların Musayla evli.                                                                                                                                                                                                           .Tahir                            Keloğlanın Şemsiyle evli.(Tahir ölünce Şemşi Gozman Halil ağayla evlenmiş.)      

5.HÜSEYİN AĞA          Hanımı Paşanın kızı Cennet ...Çocukları Musa, Gozman Halil Ağa.                                                                                                                                                         .Musa                                        Hanımı Yusuf Ağanın Şemşi.  Kızı Hatice (Hallonun Memetle evli)                                                                                                                               .Gozman Halil                           Hanımı   1.Sunça Sultan 2.Şemşi  Çocukları:                                                                                                                                                                               . Kamer             Dombayın 2.hanımı.                                                                                                                                                                                                                                             . Çıl Gız Yeter  Arapörenli Hallonun Hasan                                                                                                                                                                                                                                     . Çörü Yusuf     Fidiğin İbrahimin Boncuk.                                                                                                                                                                                                                                     . Yeter               Şeker Alinin Halil                                                                                                                                                                                                                                                   .  ..... ..?            Akkızın Haydar.          

 6.ALİ ZEKİ                 1.hanımı Döndü 2.hanımı Ado Bacı , çocukları: :                                                                                                                                                                                       . İsmail      1.den         İsmailin hanımı Paşa Musanın Safiye                                                                                                                                                                                                       . Hasan                                                                                                                                                                                                                                                                                           . Güley             “                                                                                                                                                                                                                                                                             . Hatice            “                                                                                                                                                                                                                                                                             . Durak       2.   “                                                                                                                                                                                                                                                                             . Meryem          “                                                                                                                                                                                                                                                                             . Hüseyin          “                       

  8.HÜSEYİN GAZİ          1.Yahnıkapanlı Zeynep 2.Filiğin Sülonun Döne   çocukları:                                                                                                                                                                    . Mercimek Hasan       hanımı Pallının Hanim                                                                                                                                                                                                                                . Döne                                                                                                                                                                                                                                                                                            . Fatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   9.ÇOLAK MEMET          Hanımı Bağdat , çocukları:                                                                                                                                                                                                                    . Hallo                              Derviş Alinin Döne Bacı   çocukları: Topal Seyit, Hallonun Duran.                                                                                                                                                        . Aşık Yusuf                     1.Koşmatlı Şemşi 2.Nazlı Hanım. Çocukları: Elif, Döndü, Memet.                                                                                                                                                        . Sato                               Hanımı Armutoğlunun Cennet çocukları:                                                                                                                                                                                              .                                        a.Pepe Ali                hanımı         Çolak Satonun Hanim.                                                                                                                                                                                                               b. Hüsso                  hanımı Hallonun Happa çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                 1.Sato                                                                                                                                                                                                                                                                                             2. Halil                                                                                                                                                                                                                                                                                             3. Güley                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.Sultan                                                                                                                                                                                                                                                                                         5. Mustafa                                                                                                                                                                                                                                                                                       6.Fadime                                                                                                                                                                                                                                                                                         7.Hüseyin                                                                                                                                                                                                              . Menteşe Güley              Helva İbrahimle                                                                                                                                                                                                                                      . Seyit                              Hanımı       1.Aşık Yusufun Elif  2.Menet  çocukları: Zeynep, Ali,Menet, Duran .                                                                                                                                  . Fatik                              Bıdala Halil                                                                                                                                                                                                                                              . Hatun                            Ala Mamma                                                                                                                                                                                                                                            . Güley                            İbişin Hüssük                                                                                                                                                                                                                                          . Yeter                             Koşmatlı Sarı Ali                                                                                                                                                                                                                                      . Barut Ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           ARMUTOĞULLARI 

(Avşardan, Çorumun Sungurlu  Körkü Köyüne oradan da Sarıkavağa gelmeler)   Avşar boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan Oğuz Han'ın oğlu Yıldız Han'ın dört oğlundan en büyüğü olan Avşar'ın soyundan gelir. Daha sonradan Oğuzlar'a Türkmen denmeye başlanmıştır. Türkmen göçebe Oğuzlar'ın ikinci adıdır. 

AVŞAROĞLU HÜSEYİN
     Hanımı  Sedef .Çocukları:

 1.Ali Varra                         (Perde Çavuşun Sultan)                                                                                                                                                                                                                       2.Mego Mustafa               (Sağır Ahmedin Satı)                                                                                                                                                                                                                             3.Metelik Cennet                                                                                                                                                                                                                                                                           4.Döne                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.Yeter

ALİ VARRA
1.Dınıt Hüseyin   (Geveleğin kızı Cennetle)
2.Hasan        (Harmandalı’lı Veli Çavuş’un Rıza’nın kızı Gülhatun)
3.Kamil          (Melek)
4.Ali Aydın     (Eda)
5.Hüsne         (Potuğun Ali)
6.Zeynep       (Öğretmen Veli’nin Memet)

MEGO MUSTAFA
1.Sülo      (Hüsso’nun Sultan)
2.Veli        (Durmuş Duransoy’un Fatik)
3.Çakır     (Sağır Ahmed’in torunu Gülfiye)
4.Cemal   (Hacaamet’lerin torunu Sultan)
5.Sultan   (Perde Çavuş’un Ali)
6.Yeter     (Gavur Ali’nin Battal)

 

 

                                   

                              AYANLAR

                Ankaranin Çubuk taraflarından gelmişler.   

AYAN MEHMET                 Hanımı Elle Bacı .Cocukları:                                                                                                                                                                                                                1.HANİM                            Cuma Çavuşla evli                                                                                                                                                                                                  2.DÖNDÜ                          Cinni Haydarla evli                                                                                                                                                                                                                        3.HANEY                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.FATMA                            Hannı Ahmetle evli                                                                                                                                                                                                                              5.HÜSEYİN                        Hanımı Kasap Yusufun Telli

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AYAN HAYDAR                   Hanımı 1.Cennet 2.Telli  Çocukları:                                                                                                                                                                                                    1.DİŞÇİ MEMET                     1.Telli Bacı  2.Güllümbezin Sultan  Çocukları:                                                                                                                                                                                                                                 Hürü: Havız Hasan                                                                                                                                                                                                                                                                         Haydar:  Veli Kaymağın Sedef                                                                                                                                                                                                                                                       Cennet: Çilik Hatççanın Erdal                                                                                                                                                                                                                                                         Döndü: Zeynel                                                                                                                                                                                                                                                                               Dilber: Arabörenli Gazi Çavuşun Sedat                                                                                                                                                                                                                                         Telli: Karatepeli Memonun Hüseyinin oğlu                                                                                                                                                                                                                                     Hüseyin:  Göçmen kızı                                                                                                                                                                                                                   2.DİLBER                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.SULTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.YETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

AYAN         H

 

                                                  BEKTAŞ AĞALAR                                                                                                                                                                                                                 BEKTAŞ AĞA :           Hanımları       1......? 2.Hanne 3.Harmandalılı Leyli.  Çocukları:                                                                                                                         ..                                                           Garip, Aliş, Topal Üseyin,Güllü, Abidin, İsmail.                                                                                                                                                               ..    GARİP                     (Topkayaya taşınmış)                                                                                                                                                                                                                               ..    ALİŞ                        (Topkayaya taşınmış)   çocukları :Mustafa- Battal.                                                                                                                                                                                ..    TOPAL ÜSEYİN      Çocukları: Bektaş- Hanim.                                                                                                                                                                                                                        ..    ABİDİN                   Çocukları: Basır-Bektaş-Leyli-Sultan-Güldene-Bahar- Yeter-Hubu .                                                                                                                                                    ..     İSMAİL                   (Yeşilyurda taşınmış) hanımı 1....?  2.Moçunun Elif. Çocukları:                                                                                                                                                                     .                                       a. Kel Mustafa:                                                                                                                                                                                                                                       .                                       b.Ekber                hanımı   Abidinin Leyli                                                                                                                                                                                               .                                       c.Toylak Veli       hanımı   Kel Alinin Happa                                                                                                                                                                                           .                                       d.Cennet Ana                                                                                                                                                                                                                                         .                                       e.Ejder.                hanımı    İsmail Hakkının Sabır                                                                                                                                                                                 .                                       f.Güllü                                                                                                                                                                                                                                                     .                                       g.Kız....?      

 CAP HASAN :         Hanımı          Hubu Ana.      Çocukları:                                                                                                                                                                                                          ..KEL ALİ                 hanımları: 1.Benderli Hüseyin kızı Lüle Sultan Sarı Battalın Hanbağa .                                                                                                                                                                                       Kel Alinin çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a.Sultan (Garip Dede) Happa (Toy Veli) Döne (Bıdala Ali)                                                                                                                                         ..ZÖHRE                                                                                                                                                                                                                                                                                         ..FATMA                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BIDALALAR

BIDALA HALİL                 Hanımı Hallonun bacısı Fatik Ana.                                                                                                                                                                                                   ..ALİ BABA.                                                                                                                                                                                                                                                                                    ..GARIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ..HÜSSÜK.                                                                                                                                                                                                                                                                                    ..CAFER.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ..HACI.                                                                                                                                                                                                                                                                                            ..GAMBER.                                                                                                                                                                                                                                                                                  ..YUSUF.      

  ..ALİ BABA.                              1. Hanımı Akgülün Bahar. 2.Kelalinin Döne. Çocukları:  1.den :  .. Haydar.                                                                                                                                               2.    “  :   ..Halil.                                                                                                                                                                                                                                                                              2.    “  :   ..Zöhre.                                                                                                                                                                               

..GARIP                                    Hanımı Hasımın yeğeni Nazlı.  çocukları: Hasan                                                                                                                                                   

..HÜSSÜK.                               Hanımı Çağlağanlı Hüsne       

 ..CAFER.                                 Satılmışın kızı Yeter             

 ..GAMBER.                             Hanımı Çağlağanlı    

 ..YUSUF.                                Hanımı Satılmışın kızı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AKGÜLLER                                                                                                                                                                                                                          ..SATILMIŞ :                           hanımı Gözel Babanın kızı Nesli. çocukları:                                                                                                                                                                                                                                  Ali Rıza       Hanımı Çarığı Kötünün Cennet                                                                                                                                                                                                                              Haydar        Hanımı Abidin Ağanın kızı                                                                                                                                                                                                                                      Yeter                                                                                                                                                                                                                                                                                              Asiye                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aziz             Hanımı Gödek Musanın kızı

  AKGÜLÜN MEHMET :          Hanımları 1.Benderli Ali Dedenin kızı Sultan Ana.  2.Yahnıkapanlı Hüseyin Dedenin kızı.                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CANSIZLAR

CANSIZ MEMET:  Yozgatın Deremum köyünden gelmiş,Höccetoğlu Hasan Ağada çalışırken  Hasan Ağanın kızı Yeter ile evlenmiş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.MÜSDO           1.Hanımı Kadıcının Deli Satı. 2.Hanim.                                                                                                                                                                                                              2.FİLİK                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.ALİ AĞA                                                                                                                                                                             

1.MÜSDO  ve Boncuk Bacının  çocukları:  a.Cinni Haydar ,b.Şeker Ali, c.KeloğlanDurmuş, d.Paşa Musa e.Koca İbraham, f.Kuş Bektaş, g.Ala Mamma,h.Mehmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a.   CİNNİ HAYDAR  ve  1.Hanımı Yusuf Ağalardan Fatik. 2.Ayanın kızı Döndünün çocukları:                                                                                                                                                      .       1.den :                       İslim.     (Polis Ali)                                                                                                                                                                                                                              .         1.    “  :                       Akkız.    (Alişen)                                                                                                                                                                                                                          .           2.    “                        Ali Asker. ...?  Haydar-Sadık-Saniye-Döndü-Bektaş-Mustafa.-                                                                                                                                                        .           2.    “                        Menet.                                                                                                                                                                                                                                          .           2.    “                        Durmuş. 1... ?    2.Yeter çocukları: Haydar-Attila-Adnan.   

 b.   ŞEKER ALİ  ve  1........... ? 2.Döndünün   çocukları:                                                                                                                                                                                                             .           1.den     :  Efe Mustafa.     (1.Macarın Hatice.2.Ambarsının Menet).  Efenin çocukları :Ümmühan-Ziya-Sabır-Hanim-Durmuş-Navruz-Gülten.                                                               .           2.den        Zeynep                                                       İsmailin çocukları: Yeter-Haydar-Döndü.(Sarısungura göç etmişler)                                                                                             .           2.den        İsmail   (Filiğin kızıyla evli)       İsmailin çocukları: Yeter-Haydar-Döndü.(Sarısungura göç etmişler)                                                                                                               .           2.    “     :   Güley.                ( Hüssonun Çatır Ali)                                                                                                                                                                                                            .            2.    “     :   Boncuk .            (Moçunun Hüssük)                                                                                                                                                                                                                  .          2.    “     :   Halil .                 (Gozman Halilin kızı)                                                                                                                                                                                                  .            2.    “     :   Sadık.                (1.Keloğlanın Battalın Esme 2.Karatepeli Musosun kızı)                                                                                                                                                      .            2.    “     :   Durmuş.            (Ali Bekkenin Esme)

c.    KELOĞLAN DURMUŞ   ve  1.Akkız Yeter  2.Dönenin çocukları:                                                                                                                                                                                          .           1.den           Battal            Battalın çocukları: Paşa Ahmet-Safiye (Sarısungura taşınmışlar)                                                                                                                                          .           2.    “     :      Menet .                                                                                                                                                                                                                                                  .           2.    “     :      Şemşi.                                                                                                                                                                                                                                                            .           2.    “     :      .......?.            (Deli Sülonun hanımı)  

d.   PAŞA DAYI:       ve  Hanımı Safiyenin ve çocukları.  Gügü Cennet, Güldene, Paşa Musa                                                                                                                                                                                                                              Paşa Musa:1.hanımı Fatik. 2.hanımı Aşşık Yusufun kızı Elif ...Çocukları:Ahmet (Fatikle evli), Safiye.                                                              e.  KOCA İBRAHAM  ve  hanımı    Kamer Bacının   çocukları:                                                                                                                                                                                                                                        FİDİK ABDULLAH. (1.Yusuf Ağanın Fadime 2.Yahnıkapanlı Elif Bacı)                                                                                                                                                                                                    1.den           İbrahim  .  İbrahim Kiriş Alinin Zeyneple evli  ...Çocukları Fadime-Boncuk-Elif-........                                                                                                                                                                                     İbrahimin 2. Eşi Elif Bacı ve çocukları İvez Üseyin, Gamer ve Rıza.           .                                                                                                                                                                                                                                            İvez  Üseyin Kirişin İmmahanla evli çocukları Sungur 2....? ....?                                                                                        EMMİ MUSTAFA:  Eşi Menet Oğulları Ahmet Ali .                                                                                                                                                                                                                                                                                      A.Alinin ilk eşi Ahrazın Hürü.Hürüden çocukları Hüseyin ve Menet. 2.eşi Döne Bacı .Döne Bacıdan İbrahim ve...?.......? var.

 f.    KUŞ BEKTAŞ   ve hanımları 1.Esme 2.İmmahan çocukları:                                                                                                                                                                                                  .           1.den    a.Karabacak Mustafa (Helvanın Döndü) çocukları:Bektaş-Cümük-Kumaş-Sultan                                                                                                                                                .           1.den    b.Ali Bekke  (Macarın Menet) çocukları : İsa-Durmuş-Esme.                                                                                                                                                                              .           2.den    c.Cümük Cuma Çavuş (1.Ayanların Hanim 2.Gedik kızı Elif 3.Topal Gız) çocukları: İmmahan- Dursun-Ali-Kemal                                                                                                        . 2.den    d.Topal Memet (Celal Aganın Fadik) çocukları: Bakkal Mamut-Lord Battal-Kırı Dayı                                                                                                                                          .           2.den     e.Sadullah   (Boynu Eğri Güllü) çocukları: Gözü Açık Halil Ağa.                                                                           

 g.    ALA MAMA   ve   Hallonun bacısı Hatının çocukları:                                                                                                                                                                                                                           a. Berber Mustafa (1.Tayyare. 2.İbişin Hüseyinin Döne)çocukları :   Hasan- Hanim-Hatun-Gülfiye-Mehmet-Üseyin.                                                                                                                  b.Döndü Bacı (Bay Hüseyin)                                                                                                                                                                                                                                                          c. Hasan (Evlenmemiş).      

 2.FİLİK   ve.......? çocukları:   a.Sülo, b.Halil Efendi, c.Celal Ağa, d.Gülbey.                                                                                                                                                                                        a. SÜLO ve    1.Yusuf ağanın Fadik 2.Hasta Velinin Yeterin  çocukları:                                                                                                                                                                                 ..    Polis Ali                  hanımı     Cinni Haydarın İççi Bacı.  Çocukları: Sadık                                                                                                                                                                               ..    Lakırdak Halil Ağa      “           Ahrazın Fadik çocukları: Veli-Musa-Arap-Sultan.                                                                                                                                                                    ..    İca Üseyin                   “           Kalıç Ahmedin Zeynep. Çocukları: Cennet-Zeynep-.....?                                                                                                                                                        ..    İzzet                            “           Sağır Musanın Hanim. Çocukları:Sülo-Üseyin....?....?.....?                                                                                                                                                      ..    Hatice.                                                                                                                                                                                                                                                                                  ..    Cennet.                                                                                                                                                                                                                                                                                    ..    Döne.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ..    Menet.                                                                                                                                                                                                                                                                                               b. HALİL EFENDİ       hanımı  Yahnıkapanlı Arap Alinin kızı Kara Haticenin çocukları:                                                                                                                                                      ..    Moçu Mustafa  hanımı  Karatepeli Dedonun Fadik. Çocukları:Halil-Üseyin-Elif-Hanim- Necati                                                                                                                                              ..    Köse Memet              “    Mustafa Ağanın Elifin: Haydar-Hüsük-Halil-Datlı Üseyin.. Haydar(Calalın kızı Telli) Fato-Memet-Elif-Zeynep                                                                              ..    ÇavdarHalil                “     (Aşık Yusufun Döndü) İbrahim,Ali,Memet,Zeynep ,Elif.   İbrahim Filiğin Elifle evli,Ali Gözüaçığın Kızıyla evli,Memet Gödüm Haydarın Elifle evli                        ..    Galıç Ahmet               “    1.Topkayalı Cennet. 2.Elifin çocukları: Cüce Hasan-Hatice-Zeynep.

         c.CELAL AĞA    hanımları  1.Gadıcının Hünnük. 2.Kız Velilerin Döne:  çocukları:                                                                                                                                                              ..    Şakir Ağa          hanımı      1.Gülbeyin kızı 2.Yahnıkapanlı Nanik. Çocukları: Kara Dayı-Döndü- Döne -Akkı-Yeter. Fatma-Haydar-Tecir-Celal-Fadik.                            .                                                                           Kara Dayı (Sülonun kızı Meni ile evli.),                                                                                                                                                              ..    İsmail Hakkı              “          1.Abonun Akkı  2.Kötügız Sultan  3. Yahnıkapanlı Fatiş in  çocukları. Veli-Satı-Dödüş-Kemal-Akkı-Sabır-Fadik-Döne- Ağbaş-Hünnük-Kadir                               . ..                                                                                   Veli :Gül Hatıbın Yeterden iki kızı var. Kemal: Hasan Beyin Fadimeyle evli. Çocukları: Celal-Bekir-İsmail-Aysel.                        ..    Bekir Ağa      “   Filiğin Haticenin  Hasan-Ahmet-İsmail-Hünnük-Yeter-Sülo-Fadik-Celal-Döndü-Fatik                                                                                                                                                                                                                                  Hasan Şakirin Döneden: Bekir ve Güllü. Ahmet hanımı Satıdan: Bekir-Şemşi-Yasemin.                                                            ..    Telli   

         d.GÜLBEY    hanımları   1.Hacı Ahmedin bacısı Hanim  2.Çürük Yeterin çocukları:                                                                                                                                                            ..    Macar Veli        hanımları   1.Müsdonun kızı kör Telli 2.Hayder kızı Cennet. çocukları :  Hannı Ahmet-İbrahim-İsa-Mustafa- Hatça.2.den:Hasan (Mehmet Efendinin     .                                                                                                                                                                                                                      kızı Zeyneple)-Ali İsmail Hakkının kızı Dödüşle)   i-Elif .                      ..    Sağır Musa                                                                                                                                                                                                                                                                          ..    Fıstırık Hasan                                                                                                                                                                                                                                                                      ..    Birinci Hasan       hanımı Müsdonun Güley.                                                                                                                                                                                                                            ..    İkinci Hasan        Harmandalılı Hallonun kızıyla nişanlı iken ölmüş.

                                           

                                       ÇAM AHMETLER        

  ÇAKIR  BEKTAŞ         Hanımı   Yola Sığmazın bacısı Sedef........?                                                                                                                                            

1.BADİ BUZAĞI MUSTAFA     hanımı Cennet                                                                                                                                                                                                                                2.YOLA SIĞMAZ HASAN                                                                                                                                                                                                                                                            3. MUSA                                    hanımı Cennet                                                                                                                                                                                                                              4.ALİ KÜTÜK                             evlenmemiş                                                                                                                                                                                                                                  5.İMMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                            6.CİCİ ELİF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.BADİ BUZAĞI MUSTAFA  (Musa ölünce Cennet Badi Buzağı Mustafayla evlenmiş çocukları:  Ali Kütük, Musa, Sedef                                                                                                          2.YOLA SIĞMAZ HASAN        1.Abının kızı Döndü. 2......?   1.den Çakır,Bekteş,Ali, Sedef,Hanim,Ahmet,Cennet.                                                                                                                    3. MUSA      Hanımı Yahnıkapanlı Çayırmalı Cennet      ? anasayfada Hüsne  yazıyor.     Çocukları:  Vahap ve Dilbar                                                                                                                                                     Vahap    hanımı(Ayanların Haydarın kızı Yeşilördek Yeter). Çocukları: Kemal, Fevzi, Mustafa, İsmet, Cennet,Dilbar  ,  .......?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.ALİ KÜTÜK                             evlenmemiş                                                                                                                                                                                                                                  5. İMMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                            6. CİCİ ELİF                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ÇEKMET OĞULLARI

  1.TOPAL MUSA                                                                                                                                                                                                                                                                            2.ÖRSELEK HAYDAR                                                                                                                                                                                                                                                                  3.CILGILI ALİ AĞA  

. 1.TOPAL MUSA: Hanımı Koşmatlı Elif, çocukları Munu Durmuş,Şık Veli,Sağsede.                                                                                                                                                                          a.MUNU DURMUŞ : Hanımı Çiftelinin kızı Nesli,çocukları:                                                                                                                                                                                                                       .. Sırma                                                                                                                                                                                                                                                                                            ..Uğur                                                                                                                                                                                                                                                                                              ..Bektaş:                      Hanımı Benderlinin Zöhre                                                                                                                                                                                                                          .. Mustafa (Berduş)                                                                                                                                                                                                                                                                         ..İbrahim                                                                                                                                                                                                                                                                                         ..Gül                                                                                                                                                                                                                                                                                               ..Elif                                                                                                                                                                                                                                                                                     b.ŞIK VELİ :                            Hanımı Döndü..çocukları                                                                                                                                                                                                                          ..Abdullah                     Hanımı Kibar                                                                                                                                                                                                                                              ..İbrahim                                                                                                                                                                                                                                                                                          ..Hasan                                                                                                                                                                                                                                                                                          ..Uğur                                                                                                                                                                                                                                                                                  c.SAĞSEDE : Sarı Battalın Durmuşla evli.                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.ÖRSELEK HAYDAR: Hanımı Çelebilerden Uğur,sonradan Ankaranın Çubuk    taraflarına taşınmışl                                                                                                                                                      ..Hüssük                                                                                                                                                                                                                                                                                         .. Gamber.                                                                                       

  3.CILGILI ALİ AĞA:   Hanımı..? çocukları .. Çarığı Kötü Üseyin ..Memo Memet ..Gollo İbrahim.                                                                                                                                                              a.ÇARIĞI KÖTÜ HÜSEYİN:   (1.Karatepeli Gözel Babanın Şemşi 2.Acayıbın kızı Fatma)                                                                                                                                                                    ...Birinci hanımından         Elif                                                                                                                                                                                                                                                          . .    “            “                   Cennet.                                                                                                                                                                                                                                                  ..İkinci hanımından           Hasan.                                                                                                                                                                                                                                                ..        “            “                   İsmail                                                                                                                                                                                                                                                  ..        “            “                   İbrahim                                                                                                                                                                                                                                                 ..        “         “                     Aliağa                                                                                                                                                                                                                                                  ..        “            “                   Döndü                                                                                                                                                                                                                                                  ..        “            “                   Uğur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    b.MEMO MEMET:             Hanımı Kel Fatma , çocukları..........? 

                c.GOLLO İBRAHİM:          Hanımı İzzi ,çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                    ..Satı                                                                                                                                                                                                                                                                                              ..Tombil                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EĞRİ HÜSSÜKLER

EĞRİ HÜSSÜK:                                                                                                                                                                                                                                                                                1.ÇOLAK SATO          (Armutoğlu kızı Döne Bacı)                                                                                                                                                                                                                        2.HACI AHMET          (Kız Velinin Zöhre Ana)                                                                                                                                                                                                                              3.SÜLLÜ                      (Fıtık Happa)                                                                                                                                                                                                                                              4.HANİM

 1.ÇOLAK SATO:      Çocukları   a.Gevelek Hüssük- b.Küçük Memet- c.Kara Hasan-d.Hanim.                                                                                                                                                    a.GEVELEK HÜSSÜK  (1.Telli Bacı 2.Perde Çavuşların Bağdat) .     Çocukları:                                                                                                                                                                             .. Birinci hanımdan       Galleş İbrahim  (1.Helvanın Sultan-2.........?)                                                                                                                                                                                             .. Birinci hanımdan       Süllü      (Güççük Memedin Elif).                                                                                                                                                                                                                ..Birinci hanımdan       Cödü İsmail  (Hacamedin Velinin Döndü).                                                                                                                                                                                                  ..İkinci hanımından      Ali (Hüssonun güley).                                                                                                                                                                                                                                ..İkinci hanımından      Cennet   (Dınıt) .                                                                                                                                                                                                                                       .. İkinci hanımından      Sadık (Perde Çavuşun Durmuşun Döne)  .                                                                                                                                                                                                ..İkinci hanımından       Remzi (Güccük Memedin kızı) .                                                                                                                                                                                                                ..İkinci hanımından       Sultan (Hüssonun Sato).                                                                                                                                                                                                                          ..İkinci hanımından         .......?                                                                                                       

                                                               b.KÜÇÜK MEHMET        (Hacı Ahmedin Hanim)             Çocukları:                                                                                                                                                                                                                   ..                 Sato                    (1.Güllü  2.Canavarın Happa.)                                                                                                                                                                                                         ..                 Abdurrahman   (Yahnıkapanlı İse Çavuşun kızı).                                                                                                                                                                                                       ..                 Hacı                     (Hacı Ahmedin Velinin kızı)                                                                                                                                                                                                             ..                 Hüseyin .                                                                                                                                                                                                                                                                     ..                  Kemal .                                                                                                                                                                                                                                                                       ..                  ...................?                                                                                                                                                                                                                                                               ..                  ...................?                                                                                                                                                                     

                                                                c.KARA HASAN :   80 yaşlarında evlenmeden vefat et                                                                                                                                                  2.HACI AHMET.   Çocukları  a.Aşgar Hasan b.Gayıt c.Canafar Üseyin d.Veli e.Telli  f.Hanim                                                                                                                                                                                      a.AŞGAR HASAN                  (1.Kara Mamanın kızı 2.Karatepeli Zeynep)                                                                                                                                                                                      ..                    Cennet                                                                                                                                                                                                                                                                       ..                     Zöhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              b.GAYIT  :                (Tatar Hasanın Telli)                                                                                                                                                                                                                                      .. Mustafa                  (Canavarın Fadime)                                                                                                                                                                                                                                       ..Cennet                  (Sülağanın Hüseyin)                                                                                                                                                                                                                                      ..Zeynep                  (Ali Kütük)                                                                                                                                                                                                                                                      ..Satı                        (Abdurrahmanın Mustafa)                                                                                                                                                                                                                             ..Zöhre                     (Canavarın Ziya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 c.CANAVAR ÜSEYİN:               (Ağcanın Sultan )                                                                                                                                                                                                                           ..Fadime (Kayıtın Mustafa)                                                                                                                                                                                                                                                             ..Gülizar(Paşanın Halil)                                                                                                                                                                                                                                                                    ..Happa (Güççük Memedin Sato)                                                                                                                                                                                                                                                  ..Zöhre (Vahabın Kamal)                                                                                                                                                                                                                                                                ..Zeynep(Cücenin Hasan)                                                                                                                                                                                                                                                              ..Ziya (Gayıtın Zöhre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          d.VELİ            (Kel İbonun Hanim )                                                                                                                                                                                                                                                 ..Yeter(Canavarın Amet)                                                                                                                                                                                                                                                                 ..Güley(Gavur Alinin Hasan)                                                                                                                                                                                                                                                           ..Döndü(Galleşin kardeşi Cöddü)                                                                                                                                                                                                                                                   ..Haydar(Bambılcının Gökgülü)                                                                                                                                                                                                                                                     ..Döne(Gayıtın Hacı)                                                                                                                                                                                                                                                                       ..Zöhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3.SÜLLÜ              (Fıtık Happa)  Çocukları : a.Baybay b.Üseyin –c.İslim Ana- d.Cennet                                                                                                                                                                                               a.BAYBAY ÜSEYİN            (Ala mamma kızı Döndü)                                                                                                                                                                                                                       ..               Ali                (Karatepeli Sakaroğlunun kızı)                                                                                                                                                                                                                  ..               Duran          (Alamanın Mıççının Hatun)                                                                                                                                                                                                                        ..               Süllü            (.......)                                                                                                                                                                                                                                                        ..               Veli Ağa       (Bambılcının Telli)                                                                                                                                                                                                                                      ..               Happa         (Çöl İsenin Memet)                                                                                                                                    

                                        b.İSLİM ANA        (Küçük Memetlerden birinde,o vefat edince Benderlilerde)                                                                    

                                        c.CENNET  (Ommanın Musa)                                               .                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İBİŞLER                                                                                                                                                                      
İBİŞ İBRAHİM          Hanımı  Döne.  Çocukları Hüssük Hoca ve Derviş Ali .                                                                                                                                                                         1. HÜSSÜK HOCA             Hanımı Halloların Güley                                                                                                                                                                                                                   2. DERVİŞ ALİ      Hanımı Yahnıkapanlı Muduk kızı Dudu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    GOTTAŞ HÜSSÜK HOCA             Hanımı Halloların Güley    çocukları:                                                                                                                                                                             .. Cafer     hanımı  1.Kızvelilerin Deli Döne  2.Harmandalılı Döndü. Çocuğu Gözel.                                                                                                                                                               ..  Döne                                                                                                                                                                                                                                                                                           ..  Bağdat                                                                                                                                                                                                                                                                                       ..  Zöhre                                                                                                                                                                                                                                                                                         . . Şemşi                                                                                                                                                                                                                                                                                       ..  Fadime                                                                                                                                                                                                                                                                                       ..   Elle.                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. DERVİŞ ALİ                 Hanımı Yahnıkapanlı Muduk kızı Dudu.   Çocukları: Feti Bey,Zeynep, Döne                                                                                                                                   .. Fethi Bey Hüseyin           hanımı  Gubusun kızı Fatma  çocukları:                                                                                                                                                                                       .. Muduk Ali                         hanımı Aslanın Velinin Babil Çocukları: Mustafa ve Kemal.                                                                                                                                                       .. Konyalı İsmail                  hanımı Badak Ahmedin Güley  çocukları .....?                                                                                                                                                                             .. Dudu                                                                                                                                                                                                                                                                                           . .İmmahan                                                                                                                                                                                                                                                                                     .. Memet                                hanımı Hocanın Memedin kızı.                                                                                                                                                                                                       ..İbiş                                       hanımı Kelemin İbrahimin Ayşe.                                                                                                                                                                                                 ..Veli                                       hanımı Felek Hasanın kızı                                                                                                                                                                                                            .. Zeynep                                                                                                                                                                                                                                                                                        .. Döne                          

                                                                                          KASAPLAR

KASAP YUSUF:         (1.Cennet, 2.Asiye)                                                                                                                                                                                                      1. DURMUŞ ÇAVUŞ          (Kesdene Sultan)                                                                                                                                                                                                     2.KOCA AHMET                                                                                                                                                                                                                                                   3.AMBARSIN                                                                                                                                                                                                                                                4.TELLİ                                                                                                                                                                                                                                                                    5. AYŞE                                                                                                                                                                                                                                                                  6.GÖKKIZ DÖNDÜ     

    1. DURMUŞ ÇAVUŞ       (Kesdene Sultan)    Veli –Gözel- Tatar Ali -Hüseyin- Hasan -Cennet- Zöhre .                                                                                                               ..Koca Veli        hanımı     (Topkayalı Muslunun kızı Selbi):  Sultan, Menet, Türkan, Durmuş.                                                                                                               ..Gözel                 “           (1. Efenin İmmahan 2.Gücünün kızı Emlik  ):  ........ ?                                                                                                                                         ..Tatar Ali            “           (Nazmiye):  Çocukları  Şule, Jale, Lale, Erkan, Berkan.                                                                                                                                       ..Hasan                “           (Döndü)  çocukları:   Zeynel .                                                                                                                                                                 .  2.AMBARSIN AHMET    (Güllümbez)çocukları: Hanim,Döndü,Sultan,Hüseyin,Yusuf,Güley,Hürü,Cennet.                                                                                    .  .Hüseyin                         (Hürü)                                                                                                                                                                                                                          ..Yusuf                             (Sabır)                                                                                                                                                                                                                            ..Hanim                           (Helvanın Üseyin)                                                                                                                                                                                                       ..Güley                             (Perde Çavuşun Hasan)                                                                                                                                                                                            .. Hürü                              (Mırakkasın Hüseyin)                                                                                                                                                                                                ..Cennet.                          (Yola Sığmazın Ahmet

3.AMBARSIN  HÜSEYİN    (Gallenin kızı Fatmaçocukları:                                                                                                                                                                             ..Hikmet                                                                                                                                                                                                                                                                .. Menet                                                                                                                                                                                                                                                                 ..Yeter                                                                                                                                                                                                                                                                    .. Ali                                                                                                                                                                                                                                                                        .. Durmuş.                                                                                                                                                                    

                                                                            
            

                                    KIR MURATLAR                                                                                                                                                                                                                                                .      Erzincan Kemaliye ilçesi Hoppanaz Köyü, oradan Çankırının Hancılı Köyü ve son olarak da Sarıkavağa gelmişler.                                                                                                         

1.KARACA                  (Deneci)                                                                                                                                                                                                                            2.SATILMIŞ                 (Ağcanın Kızı)                                                                                                                                                                                                       3.OMUK                      (1.Merkebin Kızı -2.Emine)                                                                                                                                                                                          4.ABBAS                     (Deli Kız)                                                                                                                                                                                                      5.İBELER                      (Asiye)                                                                                                                                                                                                                        6.ŞIVAN AHMET        (1.Döndü.2.Körkız)

     1.KARACA                  (Deneci)    Çocukları:                                                                                                                                                                                                       ..Zöhre                          (Kör Ali )                                                                                                                                                                                                                         ..Döndü                         (........)                                                                                                                                                                                                                            ..Şeker Ali                     (1.Güley 2.Gedik Kızı Elif) çocukları Gaykı Ali                                                                                                                                       ..Kuşçu İsmail              (1.Meteliğin Fatik 2.Karatepeli Yuzzuk) 1.den  Garaca Mustafa. 2.den    Fatik,Döne,Şemşi,Yeter,İsmail.                                                                              

      2.SATILMIŞ                 (Ağcanın Kızı)                                                                                                                                                                                                                     ..Gorucu Ali                  (Deloğlanın Yeter)     Sadık,Haydar,Mehmet,Sami,Hanim.                                                                                                                                 ..Tola Yusuf                 (1.Karatepeli İbonun Fatma 2.Koşmatlı Maddinin Kızı)  Sadık,Yeter.                                                                                                                 ..Dombay Hasan         (1.Omuğun Zeynep 2.Kör Gamer 3.Dödü)  1.den Sadık,Ali,Satı. 2.den kız. 3.den.......?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.OMUK                      (1.Merkebin Kızı -2.Emine)                                                                                                                                                                                            ..Veli                            (Hüssonun Tıllış)                                                                                                                                                                                                              ..Zeynep                      (Dombay Hasan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4.ABBAS                     (Deli Kız İmmahan)                                                                                                                                                                                                         ..Berber Durmuş               (Bağdat)     Yeter,Senem, Döndü.Abbas,Zülfü  .                                                                                                                                               ..Yeter                                  (Helva İbrahim)                                                                                                                                                                                                       ..Döndü (Şıvan Amet)                                                                                                                                                                                                                                          5.İBELER                      (Asiye)                                                                                                                                                                                                                              ..Helva İbrahim           (Yeter)                                                                                                                                                                                                                            ..Nohut Ali                   (Karatepeli)                                                                                                                                                                                                                    ..Gedik Kızı                   (Cümük)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6.ŞIVAN AHMET        (1.Döndü.2.Körkız) .                                                                                                                                                                                                      ..Hanim                                                                                                                                                                                                                                                                  ..M.Ali  (Çöl İsenin Hanne)                                                                                                                                                                                                                               ..Döne   (Höccet)

     KELEM YUSUF : Eşeyle evli. Çocukları:                                                                                                                                                                                                            ..Kelem Hasan (Çeliğin Hanim)                                                                                                                                                                                                                        ..İbrahim ..                                                                                                                                                                                                                                                            ..Hürrem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                   KIZ VELİLER  

 

1. KARA MAMMA               hanımı  .....  ?                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.TATAR HASAN                  hanımı  1.Ceren 2.Elif                                                                                                                                                                                                                                                                  3. MUSTAFA DAYI               hanımı  Dilber                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. MUSA DAYI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5.HALLEM                              hanımı  1.Kel Elif 2.Kücülü                                                                                                                                                                                                                                                       6. MOLLA SADIK                   hanımı   Happa.

     1. KARA MAMMA            hanımı  .....  ?                                                                                                                                                                                                                                                                                        a.İsmail                          hanımı     Hallemin bacısı Yeter   çocukları:                                                                                                                                                                                                             .                                                       1.Kıl Derviş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.Çakıcı Memet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.Cankız                                                                                                                                                                                                                                                                                            b.Sülo                                   hanımı  .........? çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.Battal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.Tomak Döndü Velişenle evli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.Ayşe  Kel Memetle evli.                                                                                                                                                                                                                                                                c.Kel İbo                    hanımı      Güley    çocukları:                                                                                                                                                                                                    .                                                     1.Vartan Durmuş Mammanın Elifle evli                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.Gavur Ali  Hanim Bacıyla evli                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.Cırto Hüseyin  Cankızla evli                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.Hanim Bacı  Hacı Ahmedin Veliyle evli.                                                                                                                                                                                                                                     d.Dırdır Haydar         hanımı     Karatepeli   çocukları:                                                                                                                                                                                                                             .                                                      1.Happa                                                                                                                                                                                                                                                                                              e.Tomak Döndü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               f.Zöhre Bacı                                              

    2.TATAR HASAN                   hanımı  1.Ceren 2.Elif                                                                                                                                                                                                                                                                               a.Tatar Ali                   hanımı   Musa Dayının Hüsne ,çocukları:   Çocuğu yok.                                                                                                                                                                                                                   b.Cüce Sülo               hanımı Kenanın Kızı İmmahan Bacı , çocukları:                                                                                                                                                                           .                                                        1.Hüseyin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.Kenan  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.Asker Mustafa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4.Hasan                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                        5.Memet.                                                                                                                                                                                                                                                                                             c.Kullu Veli                   hanımı   1.Hanim Bacı 2.Capinin Zöhre        çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                               1.İnan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.Sinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                d.Uzun Haydar             hanımı     Ali Zekinin Güley  çocukları:                                                                                                                                                                                                                .                                                          1.Hasan                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                          2.Hatice                                                                                                                                                                                                                                                                                                e.Gökgülü Zeynep        Durmuş Çavuşla evli                                                                                                                                                                                                                                                                            f.Çil Sultan                      Mükmür Aliyle evli.  

 3. MUSTAFA DAYI                        hanımı  Dilber                                                                                                                                                                                                                                                                                        a.Abdurrahman Usta   hanımı     Cennet   çocukları:                                                                                                                                                                                .                                                              1.İsmail                                                                                                                                                                                                            .                                                              2.Mustafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.Musa                                                                                                                                                                                                                                                                                                b.Kel Mehmet               hanımı  Kara Mammanın Ayşe çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.Güley   Asker Mustafayla evli                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.Mustafa Sarı Bektaşın Yusufun kızıyla evli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          c.Kara Veli                     hanımı   Karabacağın Zeynep  çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.Gülizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Şemşi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.Döne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.Güley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5.Mehmet (Gözel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6.Mustafa                                                                                                                                                                                                                                                                                           d.  Ahmet                       hanımı    1.Fıstırığın Döndü 2.Karatapeli Güley çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                         1.Güley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.Mustafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.İsmet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4.Memet                                                                                                                                                                                                                                                                                             e.Sedef Bacı                  Vali Paşayla evli                                                                                                                                                                                                                                                                                     f.Hanim Bacı                  Ali Rızayla evli. 

 4. MUSA DAYI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a.Vali Paşa Bektaş         hanımı   Musa Dayı kızı Sedef   çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.Halil    (Nihat-Sedef-Mustafa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.Musa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.Fevzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 b.Geneci Halil                hanımı  Koşmatlı Selvi Bacı  çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.Mükmür Halil hanımı Çil Sultan.Çocukları:  Halil,Kötü Musa,Kemal,Muharrem,Ali.                                                                                                                                                                                                   2.Kötü Veli  hanımı Topal Güley çocukları ........                                                                                                                                                                                                                        c.Musa                            (Askerde şehit olmuş)                                                                                                                                                                                                                                                                          d.Hüsne                          Tatar Aliyle evli  çocukları:    çocuğu yok.                                                                                                                                                                                                                                       e.Cennet                          Abdurrahman Ustayla evli                                                                                                                                                                                                                                                                 f.Elif Bacı                          Hallemle evli                                                                                                                                                                                                                                                                                        g.Hanim Bacı                   Kullu Veliyle evli  

 5.HALLEM                                          hanımı  1.Kel Elif 2.Kücülü                                                                                                                                                                                                                                                                   a.Hallemin Abdi            hanımı Cudduma Bacı                                                                                                                                                                                                                                                                         b.Hüseyin                       hanımı Döndü         

 6. MOLLA SADIK                                hanımı   Happa.                                                                                                                                                                                                                                                                                   a.Ali Rıza                         hanımı   Mustafa dayı kızı Hanim Bacı     çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                   a.Sadık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             b.Mustafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       c.Elif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 d.Şemşi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           e.İlyas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               f.Nazmiye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g.Ali Kemal                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KÖSE VELİLER                                                                                                                                                                       Köse Veli  Horasandan Tokata  sonra Yahnıkapana oradan da dört aile Sarıkavağa gelip yerleşmişler.  Köse Velinin çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 1. KADICI HASAN :              (Yahnıkapanlı Gıccırı Sultan)                                                                                                                                                                              2.İSE DEDE:                          (Salman Kızı)                                                                                                                                                                                                         3.ÇÖLDÜR SÜLEYMAN :    (Koşmatlı Ahmet ağaların halası)                                                                                                                                                                      4.ÇOPUR DURMUŞ.                                                                                                                                                                                                                                            5.TUZSUZ ALİ                        (Yuzzuk)                                                                                                                                                                                                                 6.TOPAL TİLEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. KADICI HASAN :                                                                                                                                                                                                                                                      a.MANOZ HÜSEYİN      (1.Dedemin İmmahan. 2.Süleyman ve Güley kızı Fadime)                                                                                                                                           1.İbrahim       (Küçük Yusufun Döndü)  A.Rıza-Yusuf-Ali-Kemal-Fevzi-Sevcan Güler-Sultan                                                                                                                 2.Dilber                          (Kara Veli)                                                                                                                                                                                                                     3.Ümmühan                  (Abdurrahmanın İsmail )  Sadık-Güler-Münevver-Süleyman.                                                                                                                           4.Hasan                          (Hallemin Ahmedin Döndü)  Nazmiye-Akkı-Battal-ZakineFadime.                                                                                                                 5.Hüseyin                      ( Yeşilyurtlu Kamyon Hasanın Arzu) Meryem-Gönül- Fadime-Şeref-İbrahim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         b.ALİ GILI:           (1.Yahnıkapanlı Dilber-2.Nesli Bacı  Karatepeli  Dadonun kızı)                                                                                                                                               1.Ümmühan..                                                                                                                                                                                                                                                       2.Cudduma   Sultan         (Kızvelilerden Hallemin Apti )                                                                                                                                                                               3.Cabbar    Yusuf               Zabın Alilerden Dudu.    *İzzet- Sultan- Baki- Ali-                                                                                                                                                              a. İzzet (Bekirin Hasanın Güleyle)                                                                                                                                                                                                                    b.Sultan                                                                                                                                                                                                                                                                c.Baki (Camalın kızıyla )                                                                                                                                                                                                                                      d.Ali Topkayalı Abışın kızıyla.                                                                                                                                                                                                         4.Kara Veli      Manozların Dilber                                                                                                                                                                                                                     5.Mamaş Hasan  Tokalak İsmailin Happa    *Hikmet- İsmail - Ayten -Selma.                                                                                                                                         6.Satı              Abonun Memet                                                                                                                                                                                                                    c.HÜNNÜK      (Celal Ağa)                                                                                                                                                                                                                                      d. DELİ SATI    (Abo)                                                                                                                                                                                                                                              e.DÖNDÜ            ( Kundul Yusuf)

 .           

      2.İSE DEDE:                           (Salman Kızı) 

      A.KUNDUL YUSUF:        (Abonun Sabır)     Çocuğu yok.                                                                                                                                                                                    B. KOCA İBRAHİM:         (Abonun bacısı Dilber )  çocukları  Çöl İse ve Karaoğlan Yusuf.                                                                                                                                           1.Çöl İse:  Veli ağanın kızı ile  çocukları                                                                                                                                                                                                                 a. Mehmet      hanımı Baybayın Happa                                                                                                                                                                                                          b.Hanne.      ........                                                                                                                                                                                                                                               c.İbrahim  hanımı  Tahirin  kızı Yuzzuk                                                                                                                                                                                      C.TOKALAK İSMAİL:        hanımı    Karatepeli Yörükoğlunun kızı Hanim .Çocukları:                                                                                                                                                   1.Hanne       Süleyman Çavuşla evli                                                                                                                                                                                                                  2.İmmahan.                                                                                                                                                                                                                                                          3.Dödüş  Çopurun Aliyle evli                                                                                                                                                                                                                            4.Sabır    Bakkal Mamutla evli                                                                                                                                                                                                                          5.İse        Hallemin Zeynep                                                                                                                                                                                                                                 6.Hüseyin Felek Hasanın Urufla evli  (İbrahim,Yusuf.......)                                                                                                                                                                          7.Veli Zeyneple evli                                                                                                                                                                                                                                              8.Happa Mamaş Hasanla evli                                                                                                                                                                                                                          10. İmmiş...........                                                                                                                                                                                                                                   D.DANA VELİ:        (Karacanın Zöhre)           Kızı Topal İmmahan (Picik Tayır)                                                                                                                                             E.TOPAL SABIR:               (Topkayalı Arzakçı)

    3.ÇÖLDÜR SÜLEYMAN :   (Koşmatlı Ahmet ağaların halası)                                                                                                                                                

1.ABO MUSTAFA           1.Hanımı Kadicinin Deli Satı. 2. Balabanın Hanim.                                                                                                                                                                                               1.den :   Veli     ( Hanımı Nesli) çocukları Sultan ve Kötü gız                                                                                                                                                                       1.den :   Sabır     (Topkayalı Köse Alilerde)                                                                                                                                                                                                      1.den  :   Akkı.  ( İsmail Hakkının hanımı)                                                                                                                                                                                                       2.    “  :   Aza Mustafa  (Kerim Velinin Esme) çocukları Sadık ,Hüseyin,Fatik,.                                                                                                                                                                a.Sadık (Hüçünün Akkı) çocukları Kerim,Zöhre,.......?.............?                                                                                                                                                                b. Hüsülü  (Gazcı Memedin Akkı) çocukları Seyit, ......,? ..........?                                                                                                                                                              c.  Kemal    (Gazcı Velinin Gülser)  .........?                                                                                                                                                                               2.    “  :  Gazcı  Veli (Musa Çavuşun Sultan) çocukları Erol , Erdinç , Gülser                                                                                                                                                         2.    “  :  Gazcı Memet (Ali Gılının Satı).                                                                                                       

2.KÖR ALİ         Hanımı Karacanın Zöhre çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                a.SATO              Yahnıkapanlı iki kızı olan biriyle evlenmiş  kızlardan birisi Musa çavuşun Hanim diğerinin adı Çürük ...                                                             b.MUSA ÇAVUŞ (Hanim Bibi) çocukları Aşık Ali, Sultan, Hüsne, Bektaş, Veli, Dilber.                                                                                                                                          1.Aşık Ali (Kücülünün Mustafanın Döndü).                                                                                                                                                                                                    2.Bektaş (Topkayalı Hünnüğün kızı).                                                                                                                                                                                                                3.Veli (Çakırın kızı ?)                                                                                                                                                                                                                             c.SÜLEYMAN ÇAVUŞ (Tokalağın Hanne) çocukları Veli, Sato, Mehmet, Kemal, Nazigül.                                                                                                                                    1.Veli (Felek Hasanın Elif) çocukları  Ali, Yusuf ......?                                                                                                                                                                                    2.Sato (Havız Hasanın  Hanim) çocukları Zöhre,Zeki.                                                                                                                                                                                  3.Mehmet (Lokmanın Hanne) çocukları ........?                                                                                                                                                                                            4.Kemal (.........?)  çocukları ........?                                                            

4.ÇOPUR DURMUŞ:    .... .......................***. ı                           

  A.İKİNCİ DURMUŞ:             (1.Kürt Esme- 2.Mecit) Çocukları:                                                                                                                                                                                    a.Karagız Döndü   (Kerim Veli)                                                                                                                                                                                                                          b.Mehmet (Yahnıkapanlı Selbi)  -  Çocuğu:                                                                                                                                                                                                           1. Abılı Durmuş  (Tokalakların Yeter)                                                                                                                                                                                                         c.Ali (Tokalağın Dödüş)-  Çocukları:                                                                                                                                                                                                                       1.Veli.     Hanımı Sevcan çocukları: 1.Özgür   2.Nilgün                                                                                                                                                                              2.Mecit                    .....                                                                                                                                                                                                                                         3. Memet                  Hasan Kalfanın Aytenle evli çocukları....... .....                                                                                                                                                         4. İsmail                     Ciddiğin Alinin İmmişle evli çocukları........                                                                                                                                                               5.İbrahim                  Manozların Hüseyinin İbrahimle evli.çocukları: 1.Cem  2.Yeliz 3.Alican                                                                                                               6.Yusuf                       Manozların Hüseyinin Yasemin Çocukları: 1.Sevil                                                                                                                                                   7.Elif                           ....                                                                                                                                                                                                                                        8.Gönül                     ....                                                                                                                                                                                                                                   d.Urkuya (Çeliğin Bektaş)                                                                                                                                                                                                                                                                    5.TUZSUZ ALİ                 (Yuzzuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.GEDE BATTAL            (Ayar Apdıllanın Şemşi)                                                                                                                                                                                                      a.Hüseyin           (Dıgıronun Cennet)  çocukları                                                                                                                                                                                                    1. İsmet                                                                                                                                                                                                                                                                 2.Ali.                                                                                                                                                                                                                                                                 b. Sultan           (Sarı Haydarın İbrahim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.KÖR ALİ   (Aşıraflardan Sultan) çocukları:                                                                                                                                                                                                               a.Satı          ......                                                                                                                                                                                                                                                     b.Döndü     ......                                                                                                                                                                                                                                                     c.Hanım      .....                                                                                                                                                                                                                                                     d.Sultan      ......                                                                                                                                                                                                                                                    e.Durmuş   hanımı Çeliğin kızı Döndü

    3.ESET İSMAİL              (Derviş Alinin kızı Zeynep)                                                                                                                                                                                                  a.Yuzzuk     (Hüçü Hüseyin)                                                                                                                                                                                                                                b.Hüseyin   (Döndü)                                                                                                                                                                                                                                            c.Ali             (Bağdadın  kızı Sultan)                                                                                                                                                                                                                   d.Kemal      (Topkayalı  Küçük Battaların Zeynep)                                                                                                                                                                                        e.Bağdat     (Hannı)                                                                                                                                                                                      

    4.KERİM VELİ                   (Karağaz Bacı)                                                                                                                                                                                                                   a.Hüçü Üseyin       (Yuzzuk)    çocukları                                                                                                                                                                                                                  1.Adıgüzel  Memet (Azanın Fatik) çocukları: Hüseyin                                                                                                                                                                                  2. Akkı                       ......                                                                                                                                                                                                                                     3.Yeter               (Teyyarenin oğlu)                                                                                                                                                                                                      b.Durmuş       (Bağdadın kızı Fatik).                                                                                                                                                                                                                  c.Esme            (Aza Mustafa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6.TOPAL TİLEY.            (................?)

   Elle    KASAPLAR

                                                KÖTÜ DEVECİLER                                                                                                                                                           .                 Seyit Gazinin Çürüttüm Köyünden gelmişler                                                                                                                                                                                                                              .     ÇİL HAYDAR                    Hanımı  1.Kör Hanim 2.Kör Telli.                                                                                                                                                                                                                                                .     KÖTÜ ALİ                         Hanımı  1.Ahrazın kızı Takış Güley. 2.Hanne.                                                                                                                                                                                                                         .     URKUYA                           ..........?                                                           

1.ÇİL HAYDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.den                 IŞILDAK  Hanımı Hüssük Hocanın Zöhre Bacı.   Çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                    a.Mehmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        b.Durmuş Kabağ Hasan        hanımı  Kırı Dayının Fatik Bacı                                                                                                                                                                                                                                                  c.Ahmet.           hanımı Şehriban                                                                                                                                                                                                                                                                                                d.Süleyman kalayçı      hanımı Fadime                                                                                                                                                                                                                                                                                      e.Hanim            .......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.den                 SULTAN  Yeşilyurtlu Kara ile evli.                                                                                                                                                                                                                                                                     2..den                HALİL      ......                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.den                 GÜLEY     ...

2.KÖTÜ ALİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.den                 TOPÇU VELİ   hanımı amcası Çil Haydarın kızı   çocukları:                                                                                                                                                                                                                                                    a.Aliken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            b.Duran   1.Halil Ağanın Sultan 2.Mandanın Gülizar                                                                                                                                                                                                                                                             c. Fadime                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.den                 İSMAİL           Hanımı  1.İbişin Hüssüğün 1.Ahrazın kızı Takış Güley. 2.Hanne çocukları:                                                                                                                                                                                               a.Hüseyin  hanımı Mıççının Hanim                                                                                                                                                                                                                                                                                           b.Kemal hanımı Bambılcının Hediye                                                                                                                                                                                                                                                                                         c.Güley                                                                                                                                                                                               

                                                                        MÜSDOLAR

 

1.ALA MAMMA          Hanımı Hatın                                                                                                                                                                                              2.CÜMÜK            ??     Hanımı Ayanın kızı Hanim  (1.hanımı gedik kızı 2.hanımı topal kız fatma                                                                                                        3.TOPAL MEMET         Hanımı Celalin kızı Fatik                                                                                                                                                                      4.SADULLAH                Hanımı Boynu Eğri Güllü                                                                                                                                                                                            5.PAŞA DAYI                 ............?                                                                                                                                                                                                                      6.TOPAL FATMA                                                                                                                                                                                                                                                         1.ALA MAMMA     hanımı Ayşe.  Çocukları:                                                                                                                                                                                                                                     a.Mustafa        hanımı Teyyare                                                                                                                                                                                                                         b.Döndü  Bay Hüseyinle evli                                                                                                                                                                                            2.CÜMÜK               .............? çocukları                                                                                                                                                                                                                                              a.Dursun                                                                                                                                                                                                                        .                                     b.Ali                                                                                                                                                                                              .                                     c.Kemal                                                                                                                                                                                                                                .3.TOPAL MEMET  hanımı  Celalin kızı Fatik  çocukları:                                                                                                                                                                            .                                    a.Bakkal Mamut                                                                                                                                                                        .                                    b.Lord Battal                                                                                                                                                                                                                  .                                    c.Kırı Dayı Hüssük                                                                                                                                                                                                               4.SADULLAH                Hanımı Boynu Eğri Güllü   çocukları:                                                                                                                                                                       .                               a.Gözü Açık Halil                                                                                                                                                                                                                 5.PAŞA DAYI                 ............?    çocukları:                                                                                                                                                                                                                                   a.Paşa Musa                                                                                                                                                                                                                                                         b.Güldane                                                                                                                                                                                                                                                              c.Gügü            Karatepede                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                  OMMALAR

OMMA:               Hanımı     ...........?                                                                                                                                                                                                              1. BADAK AHMET     Hanımları    (1.Güley 2.Telli 3.Yuzzuk)                                                                                                                                      2.MUSA                      Hanımı         (Mandanın bacısı Dilber-Süllünün Cennet? )                                                                                                                    3.HEDİYE                     Kocası          (Memmenin Ali)                                                                                                                                                  4.BOSDAN                   Kocası          ( 1.Dıraz Ali 2. Hannenin oğlu Emmi Süleyman)  

1. BADAK AHMET     Hanımları    (1.Güley 2.Telli 3.Yuzzuk)   Çocukları:                                                                                                                                                                                         ..Döndü                      (Yahnıkapanlı Durmuş)                                                                                                                                                                                                 ..Güley                        (Fetibeyin Konyalı İsmail)                                                                                                                                                                                             ..Yeter                         (Hediyenin Hasan)                                                                                                                                                                                                          ..Hanim                       (Topkayalı Esatın Ali)     

 2.MUSA                      Hanımı         (Mandanın bacısı Dilber)    çocuğu yok.       

3.HEDİYE                     Kocası          (Memmenin Ali)     çocukları  :                                                                                                                                                                                                                           ..Haşim                        Hanımı          (.......?)                                                                                                                                                                                                       ..Hasan                        Hanımı         (.......? )                                                                                                                                                                                                       ..Mehmet                    Hanımı         (.......? )                                                                                                                                                                                                     ..Hatice                        Kocası           ( Çöplemenin Musa)                                                                                                     4.BOSDAN               Kocası          ( 1.Dıraz Ali 2. Hannenin oğlu Emmi Süleyman)  çocuklar:                                                                                                                                                                             ..Kevşi                            Hanımı        ( .........? )                                                                                                                                                                                                 ..Yuzzuk                        Kocası          (Çödürenin Süleyman Taner)          

                                                                          POTUKLAR -LAZALAR

 

 . 1. POTUK MEMET        hanımı  .....  ?                                                                                                                                                                                                                                                                                        .2.LAZA İSMAİL             hanımı  1.CEREN 2.ELIF                                                                                                                                                                                                                                                                         3. KEL İBRAHİM           hanımı  DILBER                                                                                                                                                                                                                                                                                       4. KÜÇÜK HASAN        hanımı  1.ELIF 2.KÜCÜLÜ                                                                                                                                                                                                                                                                     5. GOLASANIN MEHMET   hanımı   HAPPA.

         1. POTUK MEMET     Hanımı  .....  ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a.Sato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               b.Ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  c.Mustafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         d.Hüsne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           e.Güley                    

         2.LAZA İSMAİL           hanımı  1.Ceren 2.Elif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a.İbrahim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        b.Aşık Sülo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c.Battal                              

        3. KEL İBRAHİM           hanımı  Dilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a.Ekber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             b. ....?                

        4. KÜÇÜK HASAN        hanımı  1. Elif 2. Kücülü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a.Abdullah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       b.Hüsne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           c.Zeynep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         d.Ziya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               e. Hüseyin                    

 5. GOLASANIN MEHMET         hanımı   Happa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a.Zeynep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         b.Döndü                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:         (1.Ce

                                                                       SAĞIR MUSALAR

SAĞIR MUSA:                    (Karatepeli Satı)                                                                                                                                                                                                         1.HÜSEYİN :    1.Hanımı Topkayalı Döndü .  Kızları Satı..                                                                                                                                                                                                       2.hanımı Yahnıkapanlı Karabacağın kızı Fatma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.İSMAİL:         Mehmet Efendinin Mercanla evli..Kızları Fatik        .                                                                                                                                                         3.HALİL  :         1.Hanımı  Macarın kızı Cennet.                                                                                                                                                                                                                         2. hanımı Döne.. Çocukları Haydar,Satı,Ahmet,Cafer,Gülfiye.                                                                                                                                        4.ALİ REMZİ :  (Abisi Hüseyin ölünce hanımı Fatmayı almış) çocukları Akın,Hakkı , ......?                                                                                                                  5.HASAN       :  1.Hanımı Kel ibrahimin Sultan. Çocukları Yaşar,Satı ,Celal ,Münevver,Bekir,                                                                                                                                       2.Hanımı Güllü. Çocukları Halim, Salim                                                                                                                                                                                6.GÜLBEY  :       Karatepeli Hallenin kızıyla evli... çocukları ..........?.........?..........?                                                                                                                               7.ZEYNEP                                                                                                                                                                                                                                                               8.FADİME                                                                                                                                                                                                                                                      .       9.DÖNE                                                                                                                                                                                                                                                                10.HANİM

             FISDIRIK HÜSEYİN   (1.Sülonun kızı Cennet) çocukları Duran Edip Gülbey Güley.  (2.Hallonun Sultan)dan  Özkan Hanim. Duran Edip Hasandan kalan Hallonun kızı İmmiyle evlenmiş.                

nnet, 2.)    

                                        TERTİPLİLER

 

 

1.HALİL         hanımı..........?  çocukları:                                                                                                                                                                         a.Durmuş       hanımı Çeliğin bacısı Güley    çocukları:                                                                                                                                                                                                          1.Sultan                                                                                                                                                                                                                                                                  2.Güley                                                                                                                                                                                                                                                                  3.Yeter                                                                                                                                                                                                                                                                    4.Döndü                                                                                                                                                                                                                                                                5.Baki                                                                                                                                                                                                                                       b.Delo              hanımı Durmuş Çavuşun Cennet                                                                                                                                                                                           c.Hanim            Eyüplerde                                                                                                                                                                                                                                   d. Telli               Çil Haydarla evli                                                                                                       

                                                                                                             1. DURMUŞ ÇAVUŞ          (Kesdene Sultan)                                                                                                                                    2.KOCA AHMET                                                                                                                                                     3.AMBARSIN                                                                                                                                                                                4.TELLİ                                                                                                                                                                 5. AYŞE                                                                                                                                                                                        6.GÖKKIZ DÖNDÜ      
1. DURMUŞ ÇAVUŞ       (Kesdene Sultan)    Veli –Gözel- Tatar Ali -Hüseyin- Hasan -Cennet- Zöhre .    ..Koca Veli        hanımı     (Topkayalı Muslunun kızı Selbi):  Sultan, Menet, Türkan, Durmuş.                                                  ..Gözel                 “           (1. Efenin İmmahan 2.Gücünün kızı Emlik  ):  ........ ?                                                                                                                       ..Tatar Ali            “           (Nazmiye):  Çocukları  Şule, Jale, Lale, Erkan, Berkan.                                                             ..Hasan                “           (Döndü)  çocukları:   Zeynel .                                                                                                2.AMBARSIN AHMET    (Güllümbez)çocukları: Hanim,Döndü,Sultan,Hüseyin,Yusuf,Güley,                                                      .                                                                                                                                       Hürü,Cennet.                                  ..Hüseyin                         (Hürü)                                                                                                                                        ..Yusuf                             (Sabır)                                                                                                                                          ..Hanim                           (Helvanın Üseyin)                                                                                                                                                                ..Güley                             (Perde Çavuşun Hasan)                                                                                                                                       .. Hürü                              (Mırakkasın Hüseyin)                                                                                                                     ..Cennet.                          (Yola Sığmazın Ahmet)  
3.AMBARSIN  HÜSEYİN    (Gallenin kızı Fatma)  çocukları:                                                                   ..Hikmet                                                                                                                                                                    ..Menet                                                                                                                                                                                       ..Yeter                                                                                                                                                                               .. Ali                                                                                                                                                                                                 .. Durmuş.                                                                                                                                                                     

www.000webhost.com