gallery/sarikavak

   .                                                                                                                                                                                             .                      

Atalarımız düğün derneklerde.Burçak,sağrek yolmada,bostan çapasında,harmanda, el taşıyla kızlı oğlanlı bulgur çekerken,sokularda bulgur döğerken,uzun kış gecelerinde pişmaniye yapıp karda soğuttuktan sonra hep beraber yerken  maniler söyleyip kimbilir ne kadar mutlu oluyorlardı. Manileri yazarken CANİMEN manilerini de belirtmeden olmaz tabi.Erkek kadın,genç yaşlı,kız,oğlan elele tutuşup bir daire olarak karşılıklı alıp verdiği,hem çekenlerin hemde dinleyip,izleyenlerin mutlu olduğu, Eskişehirlilerin düğün derneklerinin olmazsa olmazı  CANİMEN manilerinden bazı örnekler:            

Kekliğidim vurdular

Oy canimen canimen

Kanadımı kırdılar

Açılan güller çiçeği      

Daha ben ne idim ki

Sürmeli kızlar koynuma                                                                                                                                                        

Anamdan ayırdılar

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik

Kekliği bıçakladım                                                                                                                                                             

Tüyünü saçakladım

Yari koynumda sandım  

Yastığı kucakladım                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Keklik kumda eşinir
Eşinirde deşinir
Benim sevdiğim dilber
Nerelerde düşünür

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik

Keklik kayalı yerde
Öter mayalı yerde
Sevdiğimin kavalı
Kaldı dayalı yerde

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik

Kayalar kölgelendi
Güzeller suya indi
Her güzelden bir öpüş
Yine can tazelendi

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik            

                                                                                                                                                                                                                                                        Şu çatal kapının allı gelini (Tekrar)                                                                                                                                                                                                  Kalk yolun üstünden ben geçeceğim (Tekrar)                                                                                                                                                                                  Olanca varımı koydum yoluna  (Tekrar)                                                                                                                                                                                          Seni alanaca harc edeceğim  (Tekrar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gel hele gel hele ne vereceğim  (Tekrar)                                                                                                                                                                                        Yayladan geliyom gül vereceğim (Tekrar)                                                                                                                                                                                        Beri bakıp yönün öte dönderme (Tekrar)                                                                                                                                                                                        Nasolsa koynuna ben gireceğim  (Tekrar)    

Eğildim de bir gül aldım bağlardan (Tekrar)                                                                                                                                                                                      Zülfüne dökünmüş türlü yağlardan  (Tekrar)                                                                                                                                                                                    Güvercin getirdim karlı dağlardan (Tekrar)                                                                                                                                                                                      Yarimin derdine dermandır diye  (Tekrar)                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                        Topla gelin avlunuzun daşını (Tekrar)                                                                                                                                                                                              Ağla ağla sil gözüyün yaşını (Tekrar)                                                                                                                                                                                              Anan gavur olmuş baban ermeni (Tekrar)                                                                                                                                                                                        Bir kötüye bağlamışlar başını (Tekrar)

 

Asmalıdır evimiz      (leylim yar)
Yeni düştü sevimiz    (leylim yar)
Sevda böyle giderse  (leylim yar)
Çatlar ölür birimiz       (leylim yar)

Leylim leylim leylolsun     (leylim yar)
Hergün akşam böylolsun (leylim yar)

Karanfilim sarkarım     (leylim yar)
Açılmaya korkarım      (leylim yar)
Yar geliyor deseler      (leylim yar)
Hasta olsam kalkarım  (leylim yar)

Leylim leylim leylolsun     (leylim yar)
Hergün akşam böylolsun (leylim yar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     

     AĞAM YAR PAŞAM YAR                                                                                                                                                                                                          Ağam yar, paşam yar 
Leblebi goydum tasa di gel gel 
Leblebi goydum tasa di gel gel 
Ağam yar, paşam yar 
Doldurdum basa basa di gel gel 
Doldurdum basa basa di gel gel 

Ağam yar, paşam yar 
Benim yarim çok güzel di gel gel 
Benim yarim çok güzel di gel gel 
Ağam yar, paşam yar 
Azcık boydan gsa di gel gel 
Azıcık boydan gısa di gel gel                                                                                                                                                                                                           Haydi haydi hopla gel di gel gel                                                                                                                                                                                                       Şalvarını topla gel di gel gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DİĞER MANİLER                              

A benim aslan yarim                                                                                                                                                                                                                        Dilere destan yarim                                                                                                                                                                                                                          Esirikli diyorlar                                                                                                                                                                                                                                  Evlen de uslan yarim                                                                                                                                                                       

 

Akşam  azınan gelir                                                                                                                                                                                                                          Soğuk ayaznan gelir                                                                                                                                                                                                                        Yari çirkin olanlar                                                                                                                                                                                                                              Eve nazınan gelir

                                                                                                       

Al yastığı yüzledim                                                                                                                                                                                                                          İbiğini düzledim                                                                                                                                                                                                                               Eller benim kahyam mı                                                                                                                                                                                                                    Çıktım çıktım gözledim

 

Armut dalda sallanır                                                                                                                                                                                                                        Yere düşer ballanır,                                                                                                                                                                                                                          Gidi Godoşun gızı                                                                                                                                                                                                                            Öpdük sıra dillenir

 

Arpa buğday deneler                                                                                                                                                                                                                        Bir kız gördüm un eler                                                                                                                                                                                                                      Keten gömleğı sıkmış                                                                                                                                                                                                                      Bıngıldıyor memeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Altınım arıklıya                                                                                                                                                                                                                                  Varmam ben şörüklüye                                                                                                                                                                                                                    Babam verirse versin                                                                                                                                                                                                                      Bir gaytan bıyıklıya 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ay ayındır ay batmaz                                                                                                                                                                                                                        İtleri yavuz yatmaz                                                                                                                                                                                                                            Bi tostos anası var                                                                                                                                                                                                                          Kızından ayrı yatmaz         

 

Ay doğar andı gibi,                                                                                                                                                                                                                          Kanadı sındı gibi,                                                                                                                                                                                                                              Yârimden mektup gelmiş,                                                                                                                                                                                                                Kokuyor kendi gibi.                                                                                                    

                                                                                                                                        

Ben sana el mi dedim                                                                                                                                                                                                                      Duvarı del mi dedim                                                                                                                                                                                                                        Arka kapı dururken.                                                                                                                                                                                                                          Temekden gel mi dedim.                                                              

 

Bosdanlarda bar tatlı                                                                                                                                                                                                                        Ayvalardan nar tatlı                                                                                                                                                                                                                          Çil olsun çirkin olsun                                                                                                                                                                                                                        Hepisinden yar tatlı                                                                                       

 

Bahçelerde Pirpirim                                                                                                                                                                                                                          Yıkadık birim birim                                                                                                                                                                                                                            Ablam gelin oluyor                                                                                                                                                                                                                          Banada allah kerim                                                                                                                     

 

Boynumdaki altına                                                                                                                                                                                                                            Beşli diyollar yarim                                                                                                                                                                                                                          Askerden gelenlere                                                                                                                                                                                                                          Yaşlı diyollar yarim                                                                                                                          

 

Bugün ayın otuzu,                                                                                                                                              

Başındadır hotozu,                                                                                                       

Dünyada yâr sevmeyen,                                                                                                                      

Ahrette yer topuzu

 

Çatal kapı budaklı                                                                                                                       

Kundurası gadaklı,                                                                                                                                                 

Ne kırışın anası                                                                                                                                                        

Oğlun eşek kulaklı                                                                                  

 

Çatal kapı çatılı,                                                                                                                             

Üstünde yan yatılı,                                                                                                                                    

Eskişehir kızları,                                                                                                                                                          

Hep Evrâç yapılı                                                                                                 

 

Çıkacağım armuda                                                                                                                                                

Omcadan duta duta                                                                                                                       

Böyüdümü sevdiğim                                                                                                                      

Goynundaki yumurta                                                                                                                                                              

 

Çorap oldu dizleme                                                                                                                                                                                                                

Yürek oldu közleme                                                                                                                                                                                                      

 Senden mektup gelmedi                                                                                                                                                                                          

Benden mektup Gözleme                                                                                                          

 

Dağlarda Geyik gibi                                                                                                             

Bağda iveyik gibi                                                                                                           

İlk günden Karın ölsün                                                                                              

Dinel kal Hoyuk gibi                                                                                                                                                                                                

 

Dam başında bıtırak                                                                                                  

Gelin kızlar oturak                                                                              

Ne oturak ne durak                                                                                                                           

Satılakta gurtulak                                                                                                                                                                                                    

 

Dam başında yatıyor 
Yel yorganı atıyor 
Öte git kuru gelin
Kemiklerin batıyor                                                                                                                                                                                                        

Dam üstüne yel vurur                                                                                                                       

Sersem mendilim kurur                                                                                                                                                   

Oğlan cırtık kız cırtık                                                                                                                                         

Şimdi bunlar kudurur                                                                                   

 

Daş başında gışlarım                                                                                                                                                           

Çifde peşgir işlerim                                                                                                                                              

Senin gibi oğlanı                                                                                                                                                 

Garga diye daşlarım.                                                                                                                                  

 

Bahçalarda sarımsak                                                                                                                 

Sarım sarım sarılsak                                                                                                       

Karyolanın üstünde                                                                                                               

Bayım bayım bayılsak                                                                       

 

Dolu ceviz dalları                                                                                                                             

Çemre beyaz kolları                                                                                                                         

Bilmem nerden geçersin                                                                                                       

Gözetlesem yolları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dölek diye huysuzu                                                                                                         

Selvi diye boysuzu                                                                                                         

Zaten bende talih yok                                                                                                    

Anam buldu soysuzu                                                                                                                

 

Düğürü süzdüreyim                                                                                                                                                  

Sokuda ezdireyim                                                                                                                                

Cep aynası değilsin                                                                                                                             

Cebimde gezdireyim                                                                                                                    

 

Entarisi çil yeşil                                                                                                                                  

Çayda kumlar kaynaşır                                                                                                                                      

Yatmış yarin dizine                                                                                                                                       

Cıvıl cıvıl dilleşir                                                                                                                                       

 

Entarisi çit gibi                                                                                                                                                

Gözleri çiğit gibi                                                                                                                                                      

Ne bakıyon köşeden                                                                                                                                                

Emmim gilin it gibi                                                                             

 

Eşmede su durulur.                                                                                                                                           

Oğlan gömlek yudurur.                                                                                                                               

Oğlan cahil kız cahil.                                                                                                                                               

Şimdi bunlar kudurur.                                                                                                              

 

Fasulyeyi börtlettim                                                                                                                                                                                                                       Toprak tenceresinde                                                                                                                                                                                                                   

Gel yarim konuşalım                                                                                                                                                                                                           

Mutfak penceresinde        

 

Gınnap sicim incesi                                                                                                                            

Yar gönül eğlencesi                                                                                                                                

Bir akşam gel bir sabah                                                                                                                               

İlle bayram gecesi                                                                                                                                                                  

 

Gayalardan ot biter
Guzular yayılsın diye
Gızlar Kekilin sallar
Oğlanlar alsın diye                                                                                                                     

Gobbak garpuz göbeği                                                                                                                                                                                                                   Yar gözümün bebeği                                                                                                                                                                                                                        Gözün kör olsun horoz                                                                                                                                                                                                                     Ne tez ettin sabahı                                                                                                           

 

Gökte yıldız mah gider                                                                                                                                                                                                                    Kah eğlenir kah gider                                                                                                                                                                                                                       Ben bugün yari gördüm                                                                                                                                                                                                                  Sandım padışah gider                                                                            

 

Halıyı attım yüke
Yedi kat büke büke
Sevmişim inkâr etmem
Etseler tike tike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hanaydan sesin aldım
eğildim fesin aldım
Eskişehir içinden
seçtim hasını aldım                                                                                                                                             

Hotla, pabuç yırtılsın,                                                                                                                                                                                                                      Yırtılırsa yırtılsın                                                                                                                                                                                                                                Gurbete kız verenin                                                                                                                                                                                                                          Aklında baba çıksın

 

Harman yeri malama                                                                                                                                                                                                                        Selam söylen halama                                                                                                                                                                                                                      Ben varmıyom oğluna                                                                                                                                                                                                     

Dudakları yalama.                                                                                                                                                                   

 

İpek gömlek bol yaka                                                                                                                                                                                                                      Yoruldum baka baka                                                                                                                                                                                                                        Hiç müslüman yokmudur                                                                                                                                                                                                                Yari koynuma soka                                                                                                          

Irmakta çimen güzel,-
Düşüme giren güzel,
Ya mendil salla ya da el,
Hakçası yanıma

Irmak üstünde kayık
Güzele güzel layık
Çirkinleri yapsalar
Güzellere Halayık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İçerde ara kapı                                                                                                                                                                                                                                Sürmesi çavdar sapı                                                                                                                                                                                                                        İkimizi ayıran                                                                                                                                                                                                                                    Döşürsün kapı kapı                                                                                                                 

 

İleğende tuz gibi,                                                                                                                 

Yanıyom ben köz gibi,                                                                                                                

Sen orada, ben burda,                                                                                                                

Kaldık tek camız gibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

İn dereye dereye
Dere çakıllı yârim
Mayıl mayıl bakıyor
Gel geç akıllı yârim                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        İşliğim var sandıkta                                                                                                                                                                 

Kalmışım karanlıkta                                                                                                                                                     

Versinler sevdiğimi                                                                                                                                                  

Yatarım samanlıkta                                                                                                                  

 

Kar yağar kepek gibi                                                                                                                                                          

Yarim var ipek gibi                                                                                                                                           

Gel sarılıp yatalım                                                                                                                                                              

Ürsünler köpek gibi                                                                                                                                 

 

Karşıdan eşek gelir                                                                                                                                             

Kulağı gevşek gelir                                                                                                                                         

Kendi kaçan kızlara                                                                                                                           

Mitilsiz döşek gelir                                                                                  

 

Kavlağanın ağacı                                                                                                                                  

Çift gezer iki bacı                                                                                                                              

Büyüğü hele mele                                                                                                                                                            

Küçüğü can ilacı                                                                                             

 

Keçi sürdüm yamaca                                                                                                                                  

Dolandı dolamaca                                                                                                                                 

Ben oğlanı gandırdım                                                                                                                                       

Bi çanak bulamaca      

 

Kız İçliğin varmıdır 

Giy bakayım darmıdır                                                                                                                                                                                                                      Elim sığacak kadar                                                                                                                                                                                                                          Arada yer varmıdır                                                                                                                 

Koyun  kuzudan oldu                                                                                                                                                     

Ekmek bezeden oldu                                                                                                                 

Şimdiye kavuşurduk                                                                                                                                       

Anan cazıdan oldu                                                                                                                       

 

Kulaklı kazan kapağı                                                                                                                                                  

İçi dolu yapağı                                                                                                                                             

Anam bir gelin aldı                                                                                                                                        

Ağ halvanın topağı                                                                                                                                                                                                                                        

Mercimek gatma aşa,
Heves etme oynaşa,
Severlerde almazlar,
Gakınç gaharlar başa.                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Oğlan adın Üseyin                                                                                                       

Şapkana gül asayım                                                                                                          

Anan çeksin kahrını                                                                                                           

Ben döşüme basayım                                                                                          

 

Oğlan, oyunlu oğlan,                                                                                                       

Sürü koyunlu oğlan,                                                                                                                           

Mahlede kız koymadın,                                                                                                   

Culuk boyunlu oğlan                                                                                                                                                                                                                                           

Sarımsağı satarlar                                                                                                                                                                                                                          Kulpu ile tartarlar                                                                                                                                                                                                                            Varmam Guma üstüne                                                                                                                                                                                                                    Sıra sıra yatarlar                                                                                                                                                      

Su arkında bulanıyo..                                                                                                                                                                                                                      Hamıza damda dolanıyo                                                                                                                                                                                                                  Gelip geçme buralardan.                                                                                                                                                                                                                  Anam babam sokranıyo

 

Su doldurdum torbaya,                                                                                                                           

Kaşık soktum çorbaya,                                                                                                                 

Sadıroğlu kızları                                                                                                             

Birer çinik arpaya                                                                                                             

 

Su koydum su tasına          

Masanın ortasına                                                                                                                                                                                                                

Ciciklerin benziyor                                                                                                                                                                                                                          Ferik yumurtasına                                                                                                     

 

Şarlağan  gıyısında                                                                                                                      

Yılana bah yılana                                                                                                                                    

Ne öpdü, ne dişledi                                                                                                                                                       

Yalana bah yalana.                                                                                                                                       

 

Şimşir taraklı yarim                                                                                                                          

Dilleri tatlı yarim                                                                                                                                    

Gel dedim de gelmedi                                                                                                                             

Gavur inatlı yarim                                                                                                                                                             

 

Şu çeşmenin başına                                                                                                                                                                                                                        Tesdi koydum taşına 

Aramızı bozanlar
Dabaz olup kaşına                                                                                                                                   

 

Şu dağları aşalım,                                                                                                                                     

Zilli camız koşalım,                                                                                                                           

Baban eve koymazsa,                                                                                               

Ahırda buluşalım.                                                                                                                                      

 

Şu yazının kazları                                                                                                                                      

Sürmelenir gözleri                                                                                                                                                              

Hiç gaydayı bozmazlar                                                                                                                                 

Eskişehir kızları                                                                                                                                                     

 

Tarlanın toprağına                                                                                                                                     

Peziğin yaprağına                                                                                                                            

Babam gene vermedi                                                                                                                                                

Vur bağrına bağrına                                                                                                                                                                              

 

Taş dönmüyor dönmüyor                                                                                                                                   

Bulgur taştan inmiyor                                                                                                                                      

Kör olası Keyfeni                                                                                                                                                                       

Pilav tuzdan yenmiyor                                                                                

 

Tehnede sesin aldım                                                                                                                   

Eğildim fesin aldım                                                                                                                          

Eskişehir içinden                                                                                                                             

Seçtim de hasın aldım                                                                                                                                                                    

 

Tüfeem Dombilimde                                                                                                                                        

Guza giderim guza.                                                                                                                                                

On beş çocuk anası                                                                                                                                 

Gine benziyo gıza                                                                                                                                                            

 

Uzunsun sırık gibi                                                                                                                         

Eşgisin koruk gibi                                                                                                                           

Gezme kapım önünde                                                                                                               

Yolunmuş tavuk gibi                                                                                                                                         

 

Yarim motornan gezer                                                                                                                                  

Gezer yüreğim ezer                                                                                                                                 

İtin köpeğin oğlu                                                                                                                                                                            

Adam türküden sezer  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EMİRDAĞI   MANİLERİ                                                                                                     

Anamdan doğalı çektim yokluğu
Ömrümde görmedim boğaz tokluğu               
Gurbanlar olduğum biricik yarim
Çok bekledim emmingilin pöslüğü   aaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Allı gelin su doldurur dereden                                                                                                                                                                                                                                                                                Utanma perdeyi galdır aradan                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ne güzel yaratmış seni yaradan                                                                                                                                                                                                                                                                            Seni yaradana gurban olurum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aman ver Allahda aman ver Allah                                                                                                                                                                                                                                                                              Şu karşı dağlara duman ver Allah                                                                                                                                                                                                                                                                          Nazlı yari bir kötüye vermişler                                                                                                                                                                                                                                                                              Zalım anasına iman ver Allah                                                                                                                                                                                                                                               

Avgın kenarında bittim büyüdüm                                                                                                                                                                                                    Gözeller içinde galktım yürüdüm                                                                                                                                                                                                      Kıymetim bilene bir top gül idim                                                                                                                                                                                                      Bir kıymet bilmeze düşdüm neyleyim                                                                                       

Bağınıza vardım gara üzüm var                                                                                                                                                                                                                                                                                Eğlen suna boylum bir çift sözüm var                                                                                                                                                                                                                                                                      Utandım da diyemedim yüzüne                                                                                                                                                                                                                                                                                Benim sende ta güççükden gözüm var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Başı al valalı küçücük gelin                                                                                                                                                                                                              Seherde açılan güle dönmüşsün                                                                                                                                                                                                      Başına takmışsın altın çelengi                                                                                                                                                                                                          Turnadan alınan tele dönmüşsün  

Avaradır deli göğnüm avara
İpek şalvarını dakmış duvara
Eğer yar olmuya göğnün yoğusa
Vazgel  sevdiceğim dengini ara                                                                                                                                               

Beni görüp yönün öte döndürme
Hilal kaşlarını yıkıp endirme
Pek o kadar bamballanma sevdiğim
Yüksekden uçanlar gonar engine                                                                                                                    

Bugün bulanığı gitmez havanın 
Şahan sağ yanında döner yuvanın  
Saçı kırk belikli güzel sevenin                                                                                                                                                                                                          Gündüzü arefe gecesi bayram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Çadırına vardım elinde külek                                                                                                                                                                                                            Sıvamış kolları bembeyaz bilek                                                                                                                                                                                                        Hasretlik canıma yetti sevdiğim                                                                                                                                                                                                      El ele verek de gel bize gidek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Çerçilerden başkili aldım arılık
Kız senin yoluna oldum sarılık
Beni gor da bi kötüye varırsan
Vardığın gocaya etme garılık                                                                                                    

Çeşmenize Güğüm Koydum Doldu mu            
Üstüne Yar Sevdim Ayan Oldumu                                                                                                                                                                                                    Üç yıl Oldu Ben gurbete Gideli                                                                                                                                                                                                        İnce Bellerini Saran Oldumu                                                                                                                                         

Dam başına asa goymuş galbırı
Bekarları yatağından galdırır
Bu dert beni iflah etmez öldürür                                                                                                                                                                                                                                                                                Eller sarar yüreğime derdolur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Damların üstünden görünür mezar                                                                                                                                                                                                                                                                        Bilmiyom ısıtma bilmiyom nazar                                                                                                                                                                                                                                                                              O yarin anası ilvanlı gezer                                                                                                                                                                                                                                                                                      İlvanlı ananın kızına yandım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dere boylarına dikerler kavak                                                                                                                                                                                                                                                                                    Havas olduyduk da nasıl ayrılak                                                                                                                                                                                                                                                                                Nazlı yarim doyamadım tadına                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bir yüzün bal olmuş bir yüzün kaymak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dolmalı evlere sereler kilim                                                                                                                                                                                                                                                                                    Çok ardına düşdüm ayağım yalın                                                                                                                                                                                                                                                                              Tenhalarda denk getirdim yarimi                                                                                                                                                                                                                                                                                Çözemedim düğmesin gırılsın elim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Eberin gölünden yükledim gamış                                                                                                                                                                                                                                                                        Nazlı yar elini beline gomuş                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dünür saldım zalım anan vermemiş                                                                                                                                                                                                                                                                          Bacımın oğluna söz verdim demiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Eğildim de bir daş aldım harımdan  
Geç diyorlar ben geçemem yarimden                            
Bana bu derdinden ölsün demişler
Emirdağı zıngıldıyo ahuzarımdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Eğilir eğilir köşeden bakar
Bakdığı köşenin daşını yıkar
Ele diken ise bana gül kokar

Gülü dikeninden ayırma felek                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                             

Emirdağı koyağında kar yatar                                                                                                                                                                                                          Güzeller kendini yüksekden satar                                                                                                                                                                                                    Pek o kadar mağrurlanma sevdiğim                                                                                                                                                                                                Girer de koynuna bir kötü yatar                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                        Emirdağı varmı sana zararım                                                                                                               

Yar yitirdim oğrun oğrun ararım                                                                                                                                                                                                        Sana idi benim kavli kararım                                                                                                                                                                                                            Ela gözlü top kekilli maralım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Emirdağlarına sürdüm koyunu
Mor menekşe gibi eğer boynunu
Uyudum da uyandıran olmamış

Cennet köşkü sandım yarin koynunu                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          

Evimizin poyraz yanı deredir
Derdine yanıyom yedi senedir
Dünür saldım Çalık anan vermemiş
Seni orda beni burda meledir

Evlerinin önü burmalı guyu
Guyudan alırlar buz gibi suyu
Siz de beni gınamayın emmiler
Benim alacağım Gadılar soyu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Evlerinin önü gademe daşlı,
Yarim burdan geçti yanı gardaşlı,
Yeni bir yar sevdim tuvalet saçlı,

Saçıyın teline gurban olayım                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Evleri var evimizin denginde                                                                                                                                                                                                                                                                                    Çoban olsam eve gelmem on günde                                                                                                                                                                                                                                                              Şimdiki gızların gözü zenginde                                                                                                                                                                                                                                                                                Malı adama allah verir budala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fendine de deli gönül fendine                                                                                                                                                                                                                                                                                    Verseler güzeli kendi dengine                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mağrurlanma güzelliğim var diye                                                                                                                                                                                                                                                                    Yüksekten uçanlar konar engine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Galaysız gap dizilir mi sergene
Kötüyünen girilir mi yorgana
Benim sevdiğimi bana verseler
Göynümünen dakılırım urgana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gutnu yorganıyın ucuna basdım                                                                                                                                                                                                                                                                          Sarılıp yatmaya var idi kastım                                                                                                                                                                                                                                                                            Kehribar yanaklı gülyüzlü dosdum                                                                                                                                                                                                                                                              Ördeğim gölünde yüzmeye geldim                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Güz gelince savururlar harmanı                                                                                                                                                                                                                                                                            Hiç kalmadı dizlerimin dermanı                                                                                                                                                                                                                                                                            Nazlı yarim seni bana vermezler                                                                                                                                                                                                                                                                        Anan gavur olmuş baban ermeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İbibikler öttü çıkdık bahara
Sallandı da yarim girdi ahıra
Nişanlım var diye guruluyon mu
Her yanı benziyo Teber Cafar’a                                                                                

İkindin gününe yar ayna dutar
Akşamlar oluyo efkarım artar
Öpüp sevmelere gıyamadığım                                                                                                                                                                                                        Varmış bi kötünün goynunda yatar                                                                                                                       

Kangal çiçek açmış başı dikenli                                                                                                                                                                                                                                                                          Yeni bir yar sevdim onyedi benli                                                                                                                                                                                                                                                                                Yüz goyun güderim ellisi çanlı                                                                                                                                                                                                                                                                      Satarım çanları alırım seni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Karacalar yönü beri bakıyo                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kız senin efkarın beni yakıyo                                                                                                                                                                                                                                                                                  Domur domur olmuş teri akıyo                                                                                                                                                                                                                                                                                Al şu mendilimi sil oğrun oğrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Karacalar derler bir özün içi                                                                                                                                                                                                                                                                              Güzel gelinlerin sallanır saçı                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nazlı yarim gel ayrılık başladı                                                                                                                                                                                                                                                                          Gidiyom gurbete yükledim göçü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kara koyun erken gelir kuşluğa                                                                                                                                                                                                        Emlik kuzu dayanamaz açlığa                                                                                                                                                                                                          Güzelinen bir gecelik yatmanın                                                                                                                                                                                                        Elli sene faydası var gençliğe.                                                                       

Kuyunun başına koduğum hatıl                                                                                                                                                                                                                                                                                  Yeter sevdiceğim saydığım hatır                                                                                                                                                                                                                                                                        Eğer yar olmaya gönlün var ise                                                                                                                                                                                                                                                                                Çık Emirdağı’na bana kar getir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mağlıç’a gidiyom kil ocağına                                                                                                                                                                                                                                                                                      Macir donu giymiş yar bacağına                                                                                                                                                                                                                                                                            Anan seni bir kötüye veriyo                                                                                                                                                                                                                                                                              Çıkarma kötüyü yar kucağına                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Noduya vurullar sarı samanı,                                                                                                                                                                                                          İndi da galkmıyo dağın dumanı,                                                                                                                                                                                                      Gınamayın emmilerim siz beni,                                                                                                                                                                                                Ayrılık mı olur Harman zamanı.                                                                      

Oğlan sana yarin güzel diyorlar
Bolvadin içinde gezer diyorlar
Yangınnığa havas edme sen yarim
Yangınnığı hazır mezer diyorlar
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Önüne guşanmış yandımdan öğnük
İçerim yanıyo yar göynük göynük
Ana bana bir izin ver böğünnük
Aşıyım dağları buluyum yari.                                                                                                                                                             

 

Sabahınan güneş vurur camlara                                                                                                                                                                                                      Allı gelin senin kocan avara                                                                                                                                                                                                              Hayırsız çamuru vurma duvara                                                                                                                                                                                                        Eller alır emeklerin zay’olur                                                                                                                                 

Sarı buğda anadudu kakmıyo
Darılmış da yar yüzüme bakmıyo
Anam bana diyo ayrıl yarinden
Anam başkasına göynüm akmıyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sarı Terlik Geymiş Goncu Dizinde                                                                                                                                                                                                    Arzumanım kaldı Ela Gözünde                                                                                                                                                                                                        Böyle Güzel Molur Yörük Kızında                                                                                                                                                                                                    Emirdağ'dan bir Kız İndi Pınara                                                                                                              

 

Serin serin bir yel eser burundan                                                                                                                                                                                                    Dizim dutup atlıyamam harımdan                                                                                                                                                                                                    Bir kötüye bağladılar başımı                                                                                                                                                                                                            Çıkamıyom köy içine arımdan                                                                                                                                                                                                            

Sökemedim şu kevenin kökünü
Allı gelin nerde biçen ekini
Ver ağzıma gül memenin tekini
Soramazsam allah kulum demesin

Susa,da salınır bir gara yaylı                                                                                                                                                                                                            Gidiyom gurbete ağla gal gayrı                                                                                                                                                                                                        Dünür saldım zalım anan vermedi                                                                                                                                                                                                    Gızını  oğluma alayım baylı                                                                                                                  

Suvermez diyorlar engin ovalı                                                                                                                                                                                                                                                                                    Guyular gazdırdım maden govalı                                                                                                                                                                                                                                                                                Yokmu içinizde ağzı dualı                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dua edin ben yarimi alayım                                                                                                                                                                                    

Şahinin yuvası yüksekte olur                                                                                                                                                                                                                                                                                     Yari kötü olanın gözü elde olur                                                                                                                                                                                                                                                                                   Yiğidin sevdiğin eller alırsa                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ölür gider yüreğine derdolur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Şu Çatal Kapının allı gelini                                                                                                                                                                                                              Kalk yolun üstünden ben geçeceğim                                                                                                                                                                                              Olanca malımı koydum yoluna                                                                                                                                                                                                        Seni alanaca harcedeceğim.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                        Tandır damındaki dakılan nişan
Üçeteği giyin kuşağı guşan
Yoğudu sevdiğim ardına düşen
Ardına düşdüm de böyütdüm seni                                                                                                                    

Tarlalarda garamuklar dal verir                                                                                                                                                                                                        Elin oğlu yastık diye gol verir                                                                                                                                                                                                            Gız oğlana ellenmedik gül verir                                                                                                                                                                                                        Ellenmiş govanda taze balmı olur                                                                                                                                                             

Yaylanın düzüne vurmuş goyunu
Yeşil ördek gibi eğmiş boynunu
Uyumuşum uyandıran olmamış
Cennet köşkü sandım yarin goynunu                                                                                                                                               

Yazın savururlar Ceci harmanı                                                                                                                                                                                                        Hiç kalmadı dizlerimin derman                                                                                                                                                                                                        Nazlı yarim seni bana vermezler                                                                                                                                                                                                      Anan gavur olmuş baban Ermeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Yayla yollarından gelenim mi var                                                                                                                                                                                                                                                                              Şu garip halımdan bilenim mi var                                                                                                                                                                                                                                                                      Derdimi yazsamda nazlı yarime                                                                                                                                                                                                                                                                        Götürüp eline verenim mi var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Yarimin elinde çiğdem gülüyüm,
Gül tutan eline gurban oluyum,
Banada diyorlar yalandan havas,

Eğer yalanısam kendim ölüyüm,    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Yeşili guşanmış alın üstüne                                                                                                                                                                                                                                                                                Tereyağı dökmüs balın üstüne                                                                                                                                                                                                                                                                                    Eğer yarim geleceğin bileydim                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gülleri sererdim yolun üstüne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Yeğin olur yaylaların ışkını        
Ben neniyim Adile’nin şaşkını                                   
Arpalar erdi de buğdaylar firik
Benim sevdiğim de Gazi’nin Erik                                                                                                                                                                                                    Yerde yatan garamuklar yol verir                                                                                                                                                                                                                                                                                Elin oğlu yastık diye kol verir                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gız  oğlana ellenmedik gül verir                                                                                                                                                                                                                                                                                Ellenmiş kovanda taze balmolur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hopla babuç yırtılsın                                                                                                                                                                            Sevda baştan kurtulsun                                                                                                                                                                        Başındaki   cenbiyen                                                                          Bizim evde yırtılsın                                                                                                                                                                                                                                                   Başındaki                                                                                                                                                                                                                Geline bak kıza bak                                                                                                                                                                             Aya bak yıldıza bak                                                                                                                                                                         Beni beğenmiyordun                                                                                                                                                                       Aldığın huysuza bak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Aman gelin güzel gelin has gelin,                                                                                                                                                      İskarpini liba liba bas gelin,                                                                                                                                                                Bu günlerde asker oldum gidiyom,                                                                                                                                                        Şimden sonra selamını kes gelin.

Yayladan gelirken yorulurmuyum,                                                                                                                                                    Ben koyun güdene vurulurmuyum,                                                                                                                                               Şorda benim kaşı karam dururken,                                                                                                                                                      Gider bir kötüye sarılırmıyım

 Avcılar vuruyo ördeği kazı,                                                                                                                                                                  Çekilmez emmiler kötünün nazı,                                                                                                                                                          Sen bir koyun olda bende bir kuzu,                                                                                                                                                    Meleyi meleyi getirek yazı. 

Emirdağı varmı sana zararım,                                                                                                                                                            Yar yitirdim oğrun oğrun ararım,                                                                                                                                                      Sana idi benim kavli kararım,                                                                                                                                                              Ela gözlü top kekilli maralım.

Farımaz da deli gönül farımaz ,                                                                                                                                                            Kız senin kocanda yolda yürümez,                                                                                                                                                        Anan seni bir kötüye veriyo,                                                                                                                                                          Ölesiye gözün yaşı gurumaz. 

Avaradır deli gönül avara,                                                                                                                                                                Çuha sayasını dakmış duvara,                                                                                                                                                        Eğer yar olmaya gönlün yoğusa,                                                                                                                                                          Git sevdiceğimde dengini ara.

Dereler dereler derin dereler                                                                                                                                                                Yar gene açıldı eski yareler                                                                                                                                                    Bilmiyom  anayın bennen derdi ne                                                                                                                                                İkimizi ancak ölüm aralar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bizim yaylaların goyağı otlu,                                                                                                                                                            Bir gelin yitirdim,cafayır adlı,                                                                                                                                                          Oda löğmenlerin evinde saklı,                                                                                                                                                            Varın arınızdan ölün gidiler

Anam anam gadın anam abal anam ,                                                                                                                                              Sevdiğim gözeli bana al anam,                                                                                                                                                        Eğer sevdiğimi bana almazsan,                                                                                                                                                          Yalan olsun dünür bayrı sal anam.

Yüce dağ başında selvi değilim                                                                                                                                                          Selvinin dalında bağlı değilim                                                                                                                                                              Al bohçanı kömür gözlüm kaçalım                                                                                                                                                    Vallahi bekarım evil değilim       

Evimizin önü iki dal kiraz                                                                                                                                                                  Oturak altına dinlenek biraz                                                                                                                                                      Almadan kırmızı pambıktan beyaz                                                                                                                                                        Kadir Mevlam o güzeli bana yaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Yar senin elinden nasıl etmeli                                                                                                                                                          Huyun başın yesin boyun dökmeli                                                                                                                                                  Kötüye varıpta aman demeden                                                                                                                                                    Ölesiye bekarlığı çekmeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Yüce dağ başına çıktım oturdum                                                                                                                                                          Dört yanıma lale sümbül bitirdim                                                                                                                                                   Alnı top kekilli bir yar yıtırdim                                                                                                                                                        Onun için dolanırım dağları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Şosede gidiyo bi gara yaylı                                                                                                                                                          Yaylının içinde parıldar aynı                                                                                                                                                                Yarim bu dünyada gavuşamadık                                                                                                                                                      Gızını oğluma alıyım bayrı                                       

Sokunun başına  gurmuş gazanı,                                                                                                                                                    İnce bellerine vermiş düzeni,                                                                                                                                                            Senimişsin bizim köyün güzeli,                                                                                                                                                        Sen gideli köyün dadı galmadı.

Ne oturasım var nede durasım,                                                                                                                                                            İstiyo canlarım yari göresim,                                                                                                                                                          Evvel nazlı yarle bir aradaydık,                                                                                                                                                      Şimdi kağıtlarda olduk iresim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Amanın sevdiğim almalı imiş,                                                                                                                                                              Arayıp dengini bulamalı imiş,                                                                                                                                                       Anan seni bir kötüye veriyo,                                                                                                                                                          Kötüye varmadan ölmeli imiş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kalın olur kara dağın odunu,                                                                                                                                                              Çeken bilir ayrılığın dadını,                                                                                                                                                  Eğer senden evvel oğlum olursa,                                                                                                                                                          Ela gözlü ALİ gorum adını.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Karanlık derede izler sürülmez,                                                                                                                                                    Yarden ayrılanın derdi sorulmaz,                                                                                                                                                        Zalım anan bana ölsün diyomuş,                                                                                                                                                      Bir ben ölmeyinen dünya durulmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bizim yaylaların başı taşlı olur,                                                                                                                                                  Yarden ayrılanın gözü yaşlı olur,                                                                                                                                                  Uzun günler saymayınan başmı olur,                                                                                                                                      Ömrümü çürüttün gün saya saya,

Yeşil gironunan ben yari gördüm,                                                                                                                                                        Ah anam dedimde bağrıma vurdum,                                                                                                                                                  Çıkardı goynundan iki elma verdi,                                                                                                                                                        Göğnünün olduğunu o zaman bildim 

Göğüs yayla Tingillinin otağı,                                                                                                                                                          Ben nerde  bulayım kaşı çatığı,                                                                                                                                                          Bana diyorlar ki vazgeç yarinden,                                                                                                                                                      Vaz geçemem yar ekmeğin katığı.

Bir bir saydım piribeyli taşları,                                                                                                                                               Çatığımiş Cemilemin kaşları,                                                                                                                                                           Bir ömuzda ondört belik saçları,                                                                                                                                                          Yel estikçe döğer ince belini,

Sarı buğday sam yeline savrulmaz,                                                                                                                                                    Küçükten yar seven kolay ayrılmaz,                                                                                                                                                Ananın başından geçti bu sevda,                                                                                                                                                    Seni benden beni senden ayırmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sarı buğday sam yeline savrulmaz,                                                                                                                                                    Küçükten yar seven kolay ayrılmaz,                                                                                                                                                  Ananın başından geçti bu sevda,                                                                                                                                                    Seni benden beni senden ayırmaz..                                                                                                                                       

ALçaktan gel yüksek bağla bendini,                                                                                                                                                      Usul yürü terazile kendini,                                                                                                                                                                  Kahpe felek değirmenin döndümü,                                                                                                                                                      Döne döne nöbet bize geldimi.

 Sarı yonca bulamadım kökünü,                                                                                                                                                   Benim yarim nerde işler ekini,                                                                                                                                                        Ver ağzıma gül memeyin tekini                                                                                                                                                     Emmezsem Allahım kulum demesin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Yol üstünde sarı çiçek mezedir,                                                                                                                                                            Ela göze sürme çekmek cezadır,                                                                                                                                                        Gelinin yanağı gülden tazedir                                                                                                                                                    Öpmeye kıyamam toz olur diye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tirene takılan demir halkadır                                                                                                                                                     Güzelin saçları dalga dalgadır,                                                                                                                                                       Ben nazlı yarimi alacağıdım,                                                                                                                                                            Beni bir işveli gelin aldatır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kara kahve idim kavrulamadım,                                                                                                                                                      Uzun harman idim savrulamadım,                                                                                                                                                        Yar çorap örerken yanına vardım,                                                                                                                                                        Tatlı dillerinden ayrılamadım, 

Hoş geldin sevdiğim bağın başına,                                                                                                                                                        Zalım anan ağı kattı aşıma,                                                                                                                                                                Hiçbir yanlarına havas değilim,                                                                                                                                                            Tombul meme ilen bide kaşına.  

Kara koyun erken gelir guşluğa,                                                                                                                                                   Emlik kuzu dayanamaz açlığa,                                                                                                                                                            Güzelinen bir geceli yatmanın,                                                                                                                                                          Elli sene faydası var gençliğe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Çeşmenin başına gelemeyenler,                                                                                                                                                            AL yeşil gülünü deremeyenler,                                                                                                                                                            Günde kötüyünen vakit geçirir,                                                                                                                                                            Güzel sevmesini bilemeyenler.

Sular akmayınca durulmazımiş,                                                                                                                                                   Gönül sevmeyince yorulmazımiş,                                                                                                                                                      Ben bilirim nazlı yarin kalbini,                                                                                                                                                            Benden başkasına yar olmazımiş.

Gidiyodum eğlediler yolumdan,                                                                                                                                                        Yarim saya giyer sabah gülünden ,                                                                                                                                              Korkuyodum ayrılıktan ölümden,                                                                                                                                                        Ayrılık ta zor geliyor yar bana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Önüne guşanmış yandımdan öğnük,                                                                                                                                           Yanıyo ciğerim yar göğnük göğnük,                                                                                                                                                   Ana bana bir izin ver böğünlük ,                                                                                                                                                          Çıkayım dağları bulayım yari ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gene bulanığı vardır havanın,                                                                                                                                              Şahan tepesinde  döner yuvanın,                                                                                                                                                      Ardı gırk belikli güzel sevenin,                                                                                                                                                      Gündüzü arafa gecesi bayram,

Sabah olmuş tan yelleri ışımış ,                                                                                                                                                            Poyraz esmiş gül memeler üşümüş,                                                                                                                                                      Seveceksen şu dünyada gelin sev,                                                                                                                                                        Gız sevenin cahil ömrü boşumuş.

                                                                                                                                                                                            İncedirde benim yarim pek ince,                                                                                                                                                  Sardırmam ellere ben ölmeyince,                                                                                                                                                      O yar ile bir araya gelince,                                                                                                                                                Samanlıklarseyranolurogece,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Adaçalı derler bir ulu yatır,                                                                                                                                                          Tadilden tadile balkona otur,                                                                                                                                                    Gurbanlar olduğum ey nazlı yarim                                                                                                                                                        Bir gecelik olsun yanında yatır, 

Şu emirdağının domurcuk otu,                                                                                                                                                              Ne diyim ağalar gaderim kötü,                                                                                                                                                          Yarim köşelerde inek sağıyo,                                                                                                                                                     Oturmuş gapıya boynun eğiyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Biliyom bende onmadığımı,                                                                                                                                                                Gül olup dallara gonmadığımı,                                                                                                                                                      Ellerin beğenip almadığını,                                                                                                                                                                  Duttu gadir mevlam bana eş etti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Emirdağı vatanımız elimiz,                                                                                                                                                                  Ördek uçtu viran galdı gölümüz                                                                                                                                                            Gavur  anan seni bana vermiyo,                                                                                                                                                          Gavur ellerine düşsün yolunuz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Yaylanıza vardım garsız dumansız,                                                                                                                                                      Ölüyom ucuna dinsiz imansız,                                                                                                                                                          Vadem yeter senden evvel ölürsem,                                                                                                                                                      Mezere gosunlar beni kefensiz, 

Yüce dağ başında garamık çalı,                                                                                                                                                      Daramış saçını vermiş tımarı,                                                                                                                                                          O yarin yanağı zemzem pınarı,                                                                                                                                                          O yar öp dedikçe kandırdı beni,

Goyunlar guzuymuş,guzular körpe,                                                                                                                                                  Say tutmuş güzeller el çırpa çırpa,                                                                                                                                                Nazlı yarim bir garara varalım,                                                                                                                                                      Şu bizim işimiz sarmadan sarpa,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a 

Enter your text here

www.000webhost.com