gallery/sarikavak

ABDESANE : Tuvalet .                                                                                                                                     ABOOV- AMÔ:Hayret sözcüğü.                                                                                                                       APPAĞ: Bembeyaz.                                                                                                                                           ABRIL : Nisan.

ACEBOLA : Aceba

ACANS : Haber bülteni

ACER : Yeni. 
AFAKAN :,çarpıntı

AĞDA : Koyu  pekmez.

AĞAN :Yavrulayan hayvanın ilk sütü

AĞAPPA : Bembeyaz.Tertemiz.

AĞDIRMAK: Ağır gelip aşağı inmek

AĞIZ BAĞI :  İp. Sicim.

ÂĞLEMEK Durmak,yavaşlamak.

ÂĞLEŞMEK Dalga geçmek

AĞNANMAK  Yatıp yuvarlanmak.

AĞ PAKLA Kuru fasulye.

AHACİK: İşte, orada, bu .

AHD: Söz üzerine yemin etmek,

AHRAZ: Duyup konuşamayan .

ÂÂHİZAR: İnleyip sızlama.

AKIBAT : Avukat.

AKREN : Aynı yaşta .

AL : Hile,entrika.

ALABULA:karışık renkli

ALAF: Alev .

ALAMAÇ : Çalı,ot ateşi

ALAZLAMAK: Hafifçe ateşe tutmak 

AL BASMA-AL GELİNİ: Kabus

ALALUSUL : Baştan savma

ALENTİRİK : Elektrik .

ALICI KUŞ: Atmaca.

ALIÇ : Yemişen

ALIMINI ALMAH: Paylanmak,

ALLASİYİN: Allahını seversen.

ALMAZIYA: .Almaz almaz

ALVALA: Gelin baş örtüsü.    

AN:  sınır. 

ANADUT: çatallı gereç

ANIZ: sürülmemiş tarla.

ARIK-ÖHLEZ: cılız, kuru, sıska

ARKA KALE:Yardıma koşan eş,dost.

ARSINMAK: Utanmak.

ARZUMAN: İstek, arzu.

ASBAP –ASVAP: Çamasır,giyecek.

AVARA: Şaşkın,beceriksiz, işsiz.

AVARA ETMEK:  işinden alıkoymak                                                                                                               AVKALAMAK: 1.Tutmak,.2.Isırmak.                                                                                                               AYEL:  Hanım.Eş                                                                                                                                               AYAN OLMAK: İçine doğmak.

AYMALAMAK: Hırpalamak.

ANNAÇ:  Mektubun Cevabı.

AZAP-BEKÂR: Çiftlik işlerinde çalışan .

AZITMAK: Çok uzağa bırakmak

AZINSIMAK: Bir şeyi az bulmak.

AZMIRTI:Ele avuca sığmayan .

BABA ÇIKA:  Beddua.    

BABAL-MABAL: Vebal,günah.

BABALANMAK: Zıkkımlanmak.

BABANIN BEKİ-ZIKKIMIN KÖKÜ: Beddua.

BACILIK: Kardeş gibi yakın arkadaş, 

BADAK-BIZDIK: Bodur,tıknaz

BADAŞIK:1.Ödünç ,ortaklaşa.

BADİ PARMAK: İşaret parmağı
BAĞIRTLAK: Gece öten kuş
BAĞRI GEÇMEK: Uyuklamak,  .
BAHA.1.Güzellik.2.Kıymet,değer.

BAHD: Kader,talih.                                        

BALABAN : Atmaca,doğan.

BALDIRCAN: Patlıcan

BALLIMGÜLÜM OLMAK :Sıkı fıkı olmak

BAMBIL:Tahıllara zarar veren haşere.

BANMAK 1. Batırmak,çamura bulanmak 

BARLANMAK : Kirlenmek, ,küflenmek.

BASMA: Bademcik iltihabı.
BAŞANGI :Afacan,yaramaz.

BAŞ BIÇÂ : Ustura.
BAŞINA ÇÖKMEK : Irzına geçmek.

BAŞINI BAĞLAMAK: Nişanlamak,evermek.

BAŞKILTI: Yatağın baş tarafı.
BAŞ KİLİ: Sabun yerine kullanılan toprak 

BAŞ KOŞMAK: Önayak olmak

BAŞAKLAMAK:Tarlada kalanları toplamak.

BAŞ KOŞMAK: Önayak olmak

BAYAK-BAYAKTAN: Biraz önce. Demin
BAYTAR: Veteriner.                                                                                                                                          BAZLAMBAÇ-BAZLAMA: Sac ekmeği.

BEHLEMEK: Kapora vermek.

BEHİR-ÜRÜSÜM: O zamanlarda,görenek

BELEMEK: Kundaklamak,sararak 

BELENMEK: Toz toprak olmak.

BELERMEK-BERELMEK:Kızarak  bakmak.

BELGÜZAR-ANDIÇ: Armağan,hatıra

BELİK: Saç örgüsü.                                                       

BELLEMEK:Sanmak,Eğbel vermek.

BERİ  BÂAZER: Sıradan, benzeri çok .

BEKİTMEK Sağlamlaştırmak,

BESLEME-BESLEK:Hizmetçi,evlatlık.

BEZDİRME-BAZLAMA : Sac ekmeği.                      

BEZE: Hamur topaklakları 
BEZEK-DONAH: Süs, ziynet eşyası.
BEZEMEK-DÜZMEK: Süslemek,nakışlanmak.
BEZİRGÂN: Ticaretle uğraşan,satıcı.

BICAKLIH:Tabakların dizildigi yer.

BIÇILGAN: Ayak parmaklarında yara.

BIDIK-BIZDIK: Kısa boylu,cüce.
BİBİ: Hala.Babanın kızkardeşi.

BIDIRDAMAK:Homurdanmak,
BIĞIL BIĞIL-BINGIL BINGIL: Etli.Dolgun
BIKIN: Omurga, bel.
BILDIR : Geçen yıl,

BINGILDAK :Çocukların tepesindeki yumuşaklık

BIÇGI : Testere.  

BITIRAK: Dikenli bir ot.                                                                                                                          BIZALACI: İneklerin hamilelik hali.

BIZDIK: Kısa boylu, bodur.                                                                                                                      BİBİ: Hala.

Bİ CİMCİK: Çok az,bir tutam.

BİCİK: Buzağı.

BİCİLİK-CİMİK: Ufak tefek.

Bİ ÇALA:  Bir ara görünen

Bİ DIKIM: Bir lokmalık.

BİDIRNAK-Bİ TİKE: Parca,azıcık.
BİGOŞAM : Bir avuç .

BİŞİ:  Yağda pişirilen çörek.

BİZ : Ucu sivri  gereç.
BOĞASSAK- :Çokyiyen

BOL BOLAMAD: Fazla fazla,çok çok.

BOSTAN: Karpuz.Bağ bahçe.

BOYUNBAĞI: Gravat
BOZ İNMEK:İnsan ve hayvanlarda  .

BÖĞ-BÖYÜ: Örümcek.Akrep.

BÖĞÜR: Vücudun yan tarafı.

BÖRTLETMEK : Az haşlamak.
BUĞASAMAK: İneklerin çiftleşme isteği.

BULAMA ÇORBASI-BULAMAÇ: Un çorbası.

BUN-BUNG: Sıkıntı, gam, kasavet.
BUYMAK-BIYMAK: Çok üşümek,donmak. 
BÜĞELEK-BUNELEK : Sığır sineği

BÜKME: Yumurta,çökelekle yapılan çörek.
BÜLLÜK: Küçük erkek çocukların cinsiyet organı.

BÜNGÜLDEMEK:Suyun topraktan kaynaması.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      C HARFİ                                                                                                                                                                                                       

CALPALANMAK : Çalkalanmak                                                                                                                     CAMIŞ- CAMIZ: Dombay                                                                                                                                 CAMPİL: Ampul.                                                                                                                                               CANAFAR: Kurt.

CARCUR-CIRCIR :.Fermuar.

CARI: Canlı,becerikli,eli çabuk                                                                                                  
CAZI: Suratsız,geçimsiz.Cadı                                                                                                                          CEDİT:  Yeni.
CEHT:   Kararlı olma,azim.            
CELLEK: Atılgan
CEMEK: Saban temizleyen değnek                                
CILBAK- CIBIL : Yoksul.Züğürt.   
CICIHLI-CINGILLI: Güzel.Süslü.  
CIDA-BEZEK-DONAH: Süs.       
CILH-CILK: Bozulmuş yumurta.  
CILBANMAK:  Soyunmak.    
CILGISIZ: Terbiyesiz,
CILLIMAK: Oyun bozanlık
CIMCILIK-SURSUCUK: Sırılsıklam.                      
CINCIK GİBİ : Pırıl pırıl,tertemiz.                                                                                                                      CINGILLI-CICIKLI: Süslü                  
CINIBIZ-CİNİVİZ:Çelimsiz açıkkgöz çocuk.  
CIRNAK-CINNAH :Tırnak, pençe.   
CIRCIR: 1.Fermuar.2.Ağustos böceği.    
CIZI: Dizi, çizgi ,karık.  
CIZLAĞAN-GİCAN : Isırgan otu.
CIZLAK-PİŞİ-YANIÇ: Sade gözleme
CİBEK-CİRBİT: Çapak                                                                                                                                       CİBİLLİYETSİZ: Sütü bozuk.            
                                                                                                          
CİBTİRMEK: Bir vuruşta kesmek.
CİCİK-EMCEK:Genç kızların göğüsleri
CİCİM: Nakışlı kilim.    
CİCİNENE: Büyük anne.    
CİCOFLU:Gösterişli, renkli, parlak. 
CİMBEK: Çok esmer      
CİMCİK: Çimdik, bir tutam.                                                                                                                             CİNARABASI-VELESBİT: Bisiklet
CİNGAN-ELEKÇİ: Çingene.               
CİNGİL:Yoğurt konan saplı küçük bakraç.  
CİNİVİZ: Ufak yapılı ve kurnaz. 
CİNNİ: Herseye sinirlenen.      
CİRPEDEN-ÇALKAP:  Hemen,anında.        
CİSEN CİSEN: İnce ince (yağmur)                                                                       
COFCOF-CÖHMEL: Gösteriş. Çalım
CUKURDATMAK: İstekle yutkunmak.                        
CULUK: Hindi
CUMBULDATMAK: Çalkalamak
CURGUT-GURRUK : Fıtıklı
CÜCÜK: Civciv.
CÜHER: Tekkelerden alınan toprak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    

           Ç   HARFİ                                                                                                                                                                                                                              

ÇABIT :  Lüzumsuz bez parçası.                                                                                                                     ÇAÇ-CEC: Harmandaki Tahıl                                                                                                                           ÇALGI:   Süpürge otu.                                                                                                                                     ÇALGIN-ÇALIK-KÜT : İnmeli.Sakat.                                                                                                               ÇALINMAK:Çarpılmak.Aranmak.                                                                                                           ÇALMAK: Mayalamak.                                                                                                                                 ÇALKAMA: Ayran.                                                                                                                                         ÇANAK: Yal kabı.

ÇANLAĞA-GIDIK: Gerdan.             

ÇAR: Baş örtüsü.                                                                                                                                            ÇARKIT: Eskimiş bozulmuş alet,eşya.     

ÇAT: Yol ayrımı,kavşak.   

ÇATAL KAPI:Çift kanatlı sokak kapısı
ÇEC:  Arpa bugday yığını

ÇEDENE :Kavrulmuş buğday                                                                                                                           ÇELERMEK: Diklenmek

ÇELGİ: Alına bağlanan yazma,Yemeni
ÇEMCİK: Bir tarafa çarpık ağız.                                                                      

ÇEMCÜK: Zayıf, çirkin.   

ÇEMKİRMEK:  Saygısız konuşmak.  

ÇEMRENMEK: Kolu sıvamak,eteği toplamak  

ÇENE-ÇEĞE-: Köşe.       

ÇENED-ÇENET: Bacak.Kalça.      

ÇENİLEMEK: Canı yanan köpeğin sesi                                          

ÇEPEL: Karışık, çöplü.  

ÇERÇİCİ-LEBLEBİCİ:  Seyyar satıcı .                                                              

ÇERPEŞİK -ÇELPEŞİK: Karışık, dolaşık.     

ÇETEL ATMAK : Kura çekmek
ÇIĞIRMAK : Çağırmak,türkü söylemek.

ÇIĞIRTMAÇ : Yağda kızartma

ÇIĞRIŞMAK : Bağrışmak

ÇIHI:.Bohça

ÇIHLA:  Sade,yavan,

ÇILTAK-ŞILTAK: Yaygara.

ÇIRKIT-ÇARHIT: Eski,bozuk,

ÇITLIK-GARAAVUK: Süpürge yapılan ot.

ÇITMA-DEPİK: Hayvan tekmesi                                                                                                                       ÇIVDIRMAK:Azmak,kudurmak.                                                                                                                       ÇIVGIN: Rüzgârla karışık kar,yağmur.                                                                                                             ÇİĞRİMEK:  Tiksinmek,nefret etmek.

ÇİLDİR ÇİLDİR: Gözlerini açarak bakmak.                                                                                                     ÇİLERMEK: Çimlenmek,Küflenmek                                                                                                               ÇİLTE : Şilte,minder                                                                                                                                         ÇİMDİNMEK: Gönülsüz yemek.

ÇİMEKLİK: Banyo. Lavabo

ÇİMİLTİ : Gizli söz, fısıltı.                                                                                                        

ÇİMMEK:   Yıkanmak.Banyo yapmak.       

ÇİNİK-ŞİNİK: Tahıl ölçüsü     

ÇİRÇİR: Suyu az akan çeşme.

ÇİR: Meyve Kurusu,kayısı                                                                                      

ÇİRTMEK: Başı usturayla çizmek.  
ÇİTAK :Süslü, iyi giyinen.   
ÇİTEMEK: Yırtıkları örmek,dikmek 

ÇİTME: At, eşek,tekmesi                                                                                                                         ÇOBAN ÇÖKERTEN: Dikenlibir ot.

ÇORLU : Dertli, hastalıklı

ÇÖDÜRÜM ÇÜŞ :Tahterevalli

ÇÖĞDÜRMEK-SÜDÜKLEMEK: İşemek.

ÇÖMÇE-ÇEMÇE: Büyük ağaç kaşık 

ÇÖMMEK-ÇÖMÜDME: Çömelmek                                                                                                            ÇÖRÜ :Hastalıklı, dertli, illetli.

ÇÖZ: Bumbar,bağırsak

ÇUL: Minder,çul çapıt                                                                                                                                       ÇÜT:  Çift,tarla.

     

                    D    HARFİ             

DAĞLAMAK: Kızgın demirle yapılan damga.

DAĞN VAKTİ: Güneşin doğuş zamanı

DAKANAK: Borç.

DAKLAŞMAK: Sataşmak, takılmak.                      

DAL: 1.Omuz.2.Kitap ve defter yaprağı.               

DAL ÖĞLEN: Tam öğle vakti.                        

DAM : Cezaevi                                              

DAMBAŞI: Toprak dam, tavan                        

DAR VAAT-DAR VAKIT  :  Akşam olurken            

DAVAR :1. Koyun ve keçiye verilen ortak

DEBİLDÜŞ: Pattadak,önüne bakmadan

DELECE :Sap saman arabası.                      

DEMRÂ-DERMÂ :  Temriye, egzema

DENELEMEK: Hayvanların  fazla yemesi

DEPİK-DEKMİK: Tekme        

DESTE: Biçilip bir yere konmuş arpa buğday demeti.                                                       

DÖŞÜRÜCÜ: Dilenci.

DEVE DABANI: Yerelmasına benzer bitki .          

DEVRE: Tersyüz,arka,yanlış                                  

DIĞDIĞININ DIGDISI: Çok uzaktan akraba.          

DIRGEN: Sapların aktarılmasında kullanılan gereç                                                                          

DİNELMEK Ayakta durmak.      

DİLİK:Yırtık,yarık.                                                                                   

DİRGEN: Ucu çatal harman aygıtı                           

DİRLİKSİZ: Geçimsiz,huysuz. 

DİTMEK:Küçük parçalara ayırmak.  

DİYİR-DİYİR : Pürüzlü, diş diş, pütürlü

DİZİKMEK-DIZIKMAK: Diz çökmek.     

DOMALAN : Bir çeşit mantar  

DON KAZANI-ASBAP KAZANI: Çamaşır kazanı. 

DOLUKMAK: Ağlamaklı olmak.İştahı kaçmak.

DONANMAK:Giyinip kuşanmak,süslenmek.

DONYAĞI: İç yağı,hayvani yağ

DONUKMAK: Durgunlaşmak.

DÖNGEL: Muşmula

DÖŞ : Bağır,Göğüs.        

DULDA: Kuytu,korunaklı.

DULUĞUNU DÜŞÜRMEK: Surat etmek

DULUK: Şakak,avurt,favori.     

DUTMAÇ AŞI: Yoğurtlu çorba

DUTU-TUTALGA:1.Sara.2.Öfke,sinir,hiddet.

DÜĞLEMEK: Bağlamak, düğümlemek.     

DÜĞÜR:  İnce bulgur.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               E HARFİ                                                                                                                 

EBE:  Babanın annesi                                                                                                                                       ECİ    Annenin annesi                                                                                                                                       ECİK:  Az biraz                                                                                                                                                 EFİYEN Buruna çekilen tütün tozu                                                                                                             EKİN: Tahılların tarladaki hali                                                                                                                           ELETMEK : Götürmek.                                                                                                                                     ELEKÇİ –CİNGAN  :  Çingene.                                                                                                                   ELLİK–ELCEK : Eldiven                                                                                                                                EM : İlaç, merhem                                                                                                                                   EMÂÇER-EMEYARAR : Makbule geçer                                                                                                         EMMİ: Amca                                                                                                                                                   EMİŞ KARIŞ: Can ciğer, sarmaş dolaş.                                                                                                  ENİK ENİK CÜCÜK: Hep beraber.Toplu halde.                                                                                              ENİM ZEKİM : Hiç acele etmeden,yavaş yavaş.                                                                                       EPRİMEK:  1.Dağılmak Yıpranmak                                                                                                                 ERİNMEK: Tembellik etmek                                                                                                                             EŞME-GÖZE Kaynak                                                                                                                                       EVCİMEN : Becerikli, çalışkan                                                                                                                       EVLİK: Kiler,kışlık erzakların konulduğu yer.                                                                                                 EVRÂÇ: Yufkayı çeviren gereç                                                                                                                       EZE:  Kibrit

             F HARFİ                                                                                                           

                                                                                                                                                                         FAK  :  Kapan,tuzak      

FARKIT-ÇARHIT: Bozulmuş.Kullanılmaz

FELLİK FELLİK: Didik didik

FER-MECEL-ÇELİM: Güç kuvvet,ışık.                                                                    

FERAĞMAK: iyileşmek. 

FERİK-CELFİN: Civcivlikten çıkmış piliç.  

FETİL-BAZLAMA: Mayasız sac ekmeği

FIRLANMAK: Dönmek.

FIŞGI:1. Hayvan dışkısı.2.Ahlaksız.                                                                                                                 FIŞILAMAK:  Kızmak,sinirlenmek

FİSTAN: Uzun kadın giysisi.        

FİTLEMEK: Kışkırtmak.                                                                                                                                FONGIRAF:  Gramafon,plak çalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         G HARFİ

GÂAM-KAHAM: Hısım,Akraba.          

GABALA: Götürü pazarlık.       

GADAK: Çivi,Küçük,ayakkabı çivisi   

GADEF-GANNE: Bardak. Kadeh .                                                                                           

GADELGAYIP:Habersiz,birdenbire.

GADEM: Bir an önce

GARMAN ÇORMAN: Karmakarışık.                                                                                                                GELİNBACI: Yenge.    

GAFILĞADA: Ansızın gelen dert,keder.                                                                                                         GAHINÇ KAKMAK: Kusuru yüze vurmak.

GAHRİMEN:  Fedakar,çilekeş.                                                                                        

GAKIRDAK: Kuyruk kavurması     

GALAFAT: Heybet, görünüş.

GALIK:Evlenmemiş kız. Kalıntı

GAMGA-GAMBIK: Talaş,yonga.

GANARA:  Doymak bilmez çocuk      

GANEVİZ -GANAVUZ : Kavanoz

GANIRMAK-: Zorlamak, bükmek                                                                                                                     GANMAK:1.Doymak.2. aldanmak                                                                                      

GAPINMAK:  Telaşla aramak.

GARÂAŞMAK: Akşam olması

GARALTISI GAYBOLASICA:Beddua

GARERLEMİYE: Tesadüfen

GAREZ: Kin,düşmanlık.                                                                                                                                   GARĞINLIK:  İşi  fazla olan kims

GARIP GATMAK: Ortalığı karıştırmak.                                                                                                           GARMAN ÇORMAN: Karmakarışık                                                                                                                 GAYLA: Üzüntü,kaygı

GAŞ:  Uçurum.                                                  

GAVARA: Yellenme .     

GAVİL: Söz birliği

GAVŞARMAK: Birbirine düşürmek. 

GAYDE: Gösteriş, çalım.   

GAYIM: Dayanıklı,sağlam.   

GAYILOLMAK: Razı olmak,

GAYIRMAK: Korumak,kollamak.                                                                                                                      GAYIŞ: Deri kemer.                                                                                                                                            GAYIT GÖRMEK: Hazırlık yapmak.

GAYLI: Artık, bundan böyle

GAYMA: Kâğıt para,lira.                                                                                                                             

GEDER: Eşek.      

GEGEK: Şapkanın siperliği.    

SERPENEK:  Dam saçağı

GELBERİ: Harç çapası

GELEP-KELEP:Yün çilesi.                                                                                                                      

GELİNBACI: Yenge.   

GEREZ: Süslü,güzel kimse

GERNEŞMEK: Gerinmek.   

GIDIK: Çene altı, gerdan

GIDIM GIDIM: Azar azar

GILINMAK: Yaltaklanmak. 

GIMÇITMAK: Dallarından koparmak.                                                                                                                                                                                                                                              
GIMRAŞMAK:Kımıldamak

GINNAP- KINDAP: İp,sicim.  

GIRAN: Salgın hastalık

GIRKMAK: Hayvan tüyünü kesmek                                                                 

GIRKLI: Lohusa.                                                                                                                

GIRMIZI: Domates.   

GISDIRGAÇ:  Saç tokası.                                                                                                

GISĞA : Tohumluk soğan.

GISMIK-: Cimri.        

GITSAT: Ucu ucuna.    

GIVRATMAK: Çevirmek,bükmek

GIVRIŞIK: Buruşuk,kırışık. 

GIYGIDI AKILLI: Gelgit akıllı.                                                                                                                                                                                         

GIYILI GIPILI: Tertipli,düzenli.                                                                                  

GIZARÇI: Oyun bozan,mızıkçı.                                                                                                                      GIZDIRMAK:  Isıtmak.

GIZINMAK:  Isınmak.   

GIYIK: Yorgan iğnesi

GİCİŞMEK: Kaşınma

GOCAMAK. yaşlanmak

GOĞ-GAYBET.Çekiştir                                                                                                                                   GONAK: Saçtaki kepek.

GOŞAM: İki avuç dolusu       

GOŞUM: Atların kayış takımı.                                                                                                                          

GOYURMAK: Salıvermek,

GÖBELEK: Mantar.         

GÖĞ: Yeşil,ham.            

GÖKÜLÜ: Mavi gözlü

GÖRESİMEK: Göreceği gelmek

GÖRÜM:Görümce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GÖZER:İri gözlü kalbur

GÖZLEMEK:  Beklemek.Bakmak

GUBARMAK: Böbürlenmek.

GUBAŞMAK:yardımlaşmak.   

GUDÜMSÜZ: Uğursuz. 

GULAĞASMAMAK: Önemsememek

GULUNÇ: Ağrı,yel

GULLAP TAKMAK: Bahane bulmak.

GUMA: Bir erkekle evli iki kadın,ortak

GUNDURU BUĞDAY: Sarı bığday.

GUNNACI: Gebe hayvan.

GURDALAMAK: Karıştırmak

GURK: Kuluçkaya yatan tavuk.

GURRUK : Fıtıklı kimse.

GUŞLUK VAKDİ: Sabahla öğle arası.                                                                                

GUTNU GUMAŞ: Bir kumaş türü

GUYMAK: Süt,un,şekerle yapılan tatlı

GUZLACI:Doğuracak hayvan,gebe.                                                                                                                                                                                                                
GÜBÜR-ZİBİL: Çöp,süprüntü,pislik

GÜCÜK: Şubat ayı.      

GÜCELE: Ancak,güçlükle,zorla.                                                                                                                     GÜLEK (KÜLEK):Tereyağı,pekmek konulan tahta kap.                                                                                 GÜMELE: Bostan kulubesi.                                                                                                                            ĞÜRPEDEK: Ansızın.Birdenbire.

            H HARFİ 

HÂABE: Heybe. 

HACET:  Alet,edevat.      

HAKLAĞA: Tahıl ölçeği.

HAKULAH-: Hayır için verilen yardım                                                                                                                                      

HALBİYSEM : Halbuki,halbuysam.                                                 

HALAYIK: Hizmetçi.

HAMIRSIZ: Mayasız ekmek                                                                                                                   

HAMIT: Koşum takımı

HANGIRDŞAMAK: Çirkin gülüşmek.

HAPAZ: Bir avuç dolusu. 

HARAR:büyük çuval

HARHUŞ: abur cubur                                                                        

HARABATI: savurgan. 

HATIL: Hayvan yemliği.

HAVAS GÜVES: Arzuyla,istekle                                                                                                    

HAVASIMAK: Heveslenmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HAZİTMEK: Beğenmek,hoşlanmak. 

HEDİK: Kaynatılmış bugday,bulgur

HELKİ: Bakraç

HERKİL: Tahıl konulan yer

HERSLENMEK: Kızmak.

HEŞLEMEK: ziyan etmek.

HIRTMAK: Burkulmak,incimek.

HISTA: Pay

HİÇSİNMEK: önem vermemek,                                                      

HİRİMHİÇ ETMEK: berbat etmek.  

HORANTA: Evde yaşayanların tümü. 

HORA GEÇMEK : Makbule geçmek. 

HOTLAMAK: Zıplamak.                                                                                                                                    HOTOZ: Kadınların baş süsü.                                                                                                                         HOYUK: Boy bos.

HÖKELA: Kibirli, ukala. 

HÖLLÜK: Bebeğin altına konulan toprak

HÜRÜ: Huri ,Melek                                                                                                                                         

HÖRÜKLEMEK: Tepeleme doldurmak

HÖTÜK: Zehir,zıkkım.

HUYSUKMAK: Alışkanlık haline getirmek

                            I HARFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ILLIM ŞILLIM : Dalkavukluk,abartı.                                                                                                                 IRGALANMAK: Sallanmak                                                                                                                               ILLIM ŞILLIM : Dalkavukluk,abartı.                                                                                                               

IRBIK-IBRIK: Kulplu,emzikli kap.

ISMARIÇ: sipariş.

IŞILAK: Parlak.

IŞMAR: İşaret,cilveleşme                                                                                                                                  İLDAĞMİ:  Öyle değil mi.                                                                                                                                  İBİK:  Tavuk hindi vb. başlarındaki kırmızı etli parça. 

İKİRCİM: tereddüt

İLÂGAN-TEŞT: leğen

İLBİZ:  Örümcek ağı.                                                                                                     

İLKMEK: Biriktirmek,toplamak  

İŞÇİMEN: Çalışkan,becerikli.

İŞLİK: Mintan Gömlek

İT DİRSEĞİ: Arpacık                                                                                                                                         İTİŞİK: Yarışma.

İYÂ KEMİĞİ: Kaburga kemiği

                                                                                                                     

               K HARFİ

KATIKLI AŞ: Yarma çorbası

KAYIŞ:  Kemer.       

KAYIT GÖRMEK: Tedarikte bulunmak,

KAYKILMAK: Abartılı şekilde geriye yaslanmak

KEH: Kenar,uç.

KEKİL: Alına düşen saç,perçem.                                                                                                                                    

KEKMEK: Gagalamak.                                                                                                                                      KERC ETMEK: Özellikle inadına yapmak. 

KEKRE: Acımtırak

KELE:Ayol gibi  hitap sözü        

KELEM- ILÂANE: Lahana. 

KELETE:  Çuval

KELEP: İplik çilesi.

KOYUNGÖZÜ: Papatya

KELLİ-GAYLI: Artık, bundan sonra

KEMRE- KERME:  Tezek.                                                                                                                           KEPEZİMEK: Yorulmak.                                                                                                                                    KERC ETMEK: Özellikle inadına yapmak.                                                                                                       KERELMEK: Dikleşmek,kafa tutmak. 

KES-KESMİK: İri saman

KESKENMEK: Vuracak gibi yapmak

KETE-KÖMBE: Külde pişmiş çörek. 

KIDIM KIDIM: Küçük küçük

KINAMAK:Ayıplamak.

KIRI:  Sıpa.

KISMIK: Cimri

KİRMEN: Yün eğirmekte kullanılan gereç.                                                                                               KİRİMEK: İnat etmek                                                                                                                                       KİRMEN: Yün eğirmekte kullanılan gereç.                                                                                                   KİRTİK: Sabunun küçülmüş hali:                                                                                                                   KİRTİŞ: Nakış, çentik.                                                                                                                                    KİŞKİRTMEK: Köpeği insana saldırtma .                                                                                                      KÖMBE: Mayasız kalın ekmek.                                                                                                                      KÖSLÜ KÖPEĞİ: Köstebek.                                                                                                                          KÖSÜRE: Bileyi taşı.                                                                                                                            KÖTELEMEK: Atmak,fırlatmak.                                                                                                                    KÜRTÜN:  İçi saman doldurulmuş eşek semeri.

       

                  L HARFİ

LÂLEK:  Leylek.         
LALETDAYİN: Gelişigüzel,sıradan.                                                                                                               LÂĞLANMAK: Alay etmek, eğlenmek.  
LALLIRI- LALIH: Salak,bön,dilsiz
LİNGİR LİNGİR :Oturmamış,sağlam olmayan.                                                                                                LOĞ: Damları,düzelten taş silindir.  
 

                    M  HARFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MABEYİN: Dış oda, salon .                                                                                                                               MADIMAK: Ispanak gibi   bir ot                                                                                                                       MAHANA:  Bahane,sözde neden                                                                                                              MAĞRIM-MAARİM:  Meğer.                                                                                                                             MAL:   büyükbaş hayvanlar .                                                                                                                          MAL MELAL:  varlık.                                                                                                                                       MALAMA:Taneli saman                                                                                                                                 MALAMAT: Utanç verici durum.                                                                                                                       MAMİR: Zorlu,sağlam.                                                                                                                                     MAPİS DAMI: Cezaevi, hapishane.                                                                                                             MASAT:Bileyi taşı.                                                                                                                                         MAYIFLANMAK: Rol yapmak                                                                                                                           MAYIL MAYIL: Aval aval bakmak.                                                                                                                   MAYIL OLMAK: Meyletmek,                                                                                                                             MAYIŞMAK:Gevşemek.Kırıtmak.                                                                                                                     MAZARAT: Yaramaz ,zarar veren                                                                                                                    MECCANEN: Bedava.                                                                                                                                      MEDET-CAR: Yardım,imdat.                                                                                                                   MELEFE: Yorgan yüzü,yorgan kılıfı.                                                                                                               MELÛL-MELİLHüzünlü, mahzun.                                                                                                                    MEMİŞHANE : Ayakyolu, tuvalet.                                                                                                                     MENEND: Benzer, eş                                                                                                                
MERET: 1.Kötü .2.Erkek üreme organı.                                                                                                         MERTEK : Tavana döşenen direkler.                                                                                                   METEL: Masal girişi,bilmece.                                                                                                                       MEYMANATSIZ: 1.Uğursuz.                                                                                                                             MIDARA-INGILIP: Eğreti, çürük.                                                                                                             MIHÂT OLMAK: Korumak,gözlemek.
MIHLAMA-MIHLI:Çılbır yemeği.                                                                                       
MILCIMA: Bozulmaya başlamak,                                                                                                                     MILIK-MİLEK: Çamur.Balçık.                                                                                                                           MINDAR : Kirli,pis. Yenmeyen.                                                                                                                       MINIK: Kedi yavrusu .                                                                                                                                       MIRAZ: İstek.Gaye.Murat.                                                                                                                                 MIRIL:                                                                                                                                                                 MİHMAN: Konuk,Misafir.                                           
MİLTAN:Yakasız, uzun kollu giyecek.                                                                                                            MİZAN: Terazi.Tartı,ölçü aleti.                                                                                                                   MİTİL: Yüzsüz yorgan ve minder                                                                                                                 MOŞULDAMAK:Burundan solumak                                                                                                               MOTUR: Motor.Traktör.                                                                                                                                     MÖÖM DÂAL: Zararı yok, önemli değil.                                                                                                       MÖKKEM: Sağlam,dayanıklı.                                                                                                                   MUDARA: Eğreti,sağlam olmayan.
MUHANET: El,yabancı,namert.                                                                                                               MUKALLİT: Komik,taklitçi.                                                                                                                             MUMBAR: Hayvanların kalın bağırsağı  
MUNGARIZ: Perişan.                                                                                                                                         MUSMUL-MISMIL: Düzgün, İyi,güzel.                                                                                                           MUSTURNAZ: Suçunu örtmeye çalışan.  
MUVAZENE: Denge, ölçü                                                                                                                               MUZU: 1. Arabozucu.2.Baş belası                                                                                                                 MÜHLÜZ:  yoksul.iflas etmiş.                                                                                      
MÜSAYİP- MÜSAHİP:   Yol kardeşi.                                                                                                                 MÜSDAMBEL: Eski,kullanılmış.                                                                                                                      MÜSÜRGEC: Yufka pişirme tahtası.                                                                                                             MÜRAYİ: İkiyüzlü,riyakâr.                                                                                                                             MÜRDÜMÜK : Yabani Bezelye                                                                                                                         MÜZEVİR:  Dedikoducu, gammaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                          N   HARFİ

NABAL: Günah. Vebal                                                                                                                                       NACAK: Baltanın küçüğü.                                                                                                                              
NAÇARI KESİLMEK: Çaresiz kalmak.                                                                                                         NAFÂT-NEFÂT:  Ne zaman?                                                                                                                             NAHAL –NAHAS:  Nasıl oldu da.Niye .                                                              
NÂME: 1.Mektup. 2. Aşk mektubu .                                                                                                               NAŞAT: Keyf,neşe     
NÂZİYO: Yok,ne gezer    
NİZA: Çekişme, bozuşma, kavga.                                                                                                               NODA-LODA:Toprak örtülü saman yığını.  
NEVİR:  Yüzün rengi, bet beniz                                                                   
NUTKU TUTULMAK: Şaşırıp kalmak.                                                                                                       NÜZÜL İNDİRMEK: Felç olma                                                                                                                     NÜZÜMSÜZ:  Gereği olmayan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                        O   HARFİ

ODÂALDEN:Bilmezlikten gelerek .  
OĞMAÇ :Yumurtalı,yufkalı yemek                                                                                                              OĞRUN-UĞRUN: Gizli, saklı.                                                                                                                         OKLÂ-OKLAĞAC:  Oklava.                                                                                                                         OKKA: Kilo. .                                                                                                                                                      OKUNTU : Düğün davetiyesi.                                                                                                                           OLGÖRÜP: Bir türlü.                                                                                                                                        
OĞARMAK : Tamir etmek..
ONMAK: Rahata kavuşmak.
ORAK AYI: Temmuz.                                                                                                                                         OSSURUĞU CİNNİ:Asabi,geçimsiz                                                                                                             O
ŞOŞCU: Boş şeylerle uğraş                                                                                                                        OYNAŞ-GIRIK:Sevgili, metres.                                                                                                                       OYULĞAMAK : Kabaca dikmek 

                                                                                                                                                                                                                                                         

             Ö HARFİ                                                                                                                                                                                                      

 ÖÇBE -OHBA:  Ukala, çok bilmiş.                                                                                                                   ÖCÜM ÇEKİŞMEK: Lades tutuşmak .                                           
ÖDÜ SIDMAK : Çok korkmak                                                                                                                         ÖĞSÜZ YAMALIĞI: Lapa lapa  kar                                                                                                           ÖĞÜLCÜMEK: Kusacak gibi olmak                                                                                                                 ÖĞSEĞİ :Yarı yanmış odun                                                                                                                       ÖHLEZ-ARIK-EHNEZ:  Zayıf,cılız,sıska.                                                                                                     ÖKÇE:  Topuk.                                                                                                                                               ÖKÜNMEK :  Taklidini çıkarmak                                                                                                                     ÖLLÜĞÜN KÖRÜ : Azarlama sözü  
ÖNDÜÇ: Geçici bir zaman için.                                                                                                                       ÖREN : Terkedilmiş, yıkık, viran.                                                                                                                   ÖRME: Hayvan yuları.                                                                                                                                   ÖRKLEMEK:  Kazığa bağlamak.                                                                                                                 ÖRÜM: Sürünün gece   otlaması                                                                                                                     ÖTEÂCE :  Karşı   taraf .                                                                                                                               ÖTÜRÜK  : Sürgün, ishal.                                                                                                                               ÖYÜN: Yemek.Defa,kez.                                                                                                                                 ÖZEMEK:  Fazla uzatmak.       

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          P  HARFİ

PAHAL-YILANKIRKAN: Cimri.bencil.                                                                                                         PAHLA: Taze ve kuru fasulye.                                                                                                                   PALA:  Minder,yatak,yorgan.                                                                                                                     PALAZIMAK: Aniden hızla koşmak.                                                                                                             PALDIM : Semere baglanan kayış.                                                                                                         PALIT–PELİT: Palamut.                                                                                                                        PARPILAMAK: Azarlama,gözdağı.                                                                                                             PARYAVŞANI: Şifalı yabani bir ot..                                                                                                           PATADAH:Birdenbire, ansızın                                                                                                                     PATAT: Peltek konuşan, kekeme, dilsiz.    
PAYALI-DOZDOZ:  Kendini beğenmiş.                                                                                                            PECE:  Baca.                                                                                                                                                PEŞGİR :Havlu.                                                                                                                                           PEYİK: Bacak arasındaki kumaş parçası.                                                                                               PEYKE: Köşe,evin uzak yeri.                                                                                                                         PILI: Yaygı.                                                                                                                                                         PILIÇKA-KENDİR: Urgan                                                                                                                                 PIRNA PIRNA: Darmadağın.    
PIRTMAK: Bir şey elden  kayması.                                                                                                             PIRTI  : Kumaş,giysi.Çamaşır                                                                                                                   PISARIK: Bulutlu, puslu, yağışlı 
PISMAK-PUSMAK: Korkup sinmek..                                                                                                               PİMPİRİKLENME: Gereksiz  kuşkulanma .                                                                                                   PİNNİK: Kümes.     
PİRPİRİM: Semizotu.                                                                                                                                         POLİM : Yapmacık,numara yapmak.                                                                                                       POŞU:   ipek  kumaş.                                                                                                                                   POTUK :  Deve yavrusu   
PÖÇELEMEK: Zorda kalmak  
PÖRSÜMEK:  Gevşeyip sarkmak                                                                                                                    
PÖRTLEK: Dışarıya doğru çıkık  
PÖSLÜK : Hayvan dışkısının atıldığı yer
PÜRÇÜKLÜ : Havuç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                          S  HARFİ

SAÇI: Gelinin başına atılan şeker,para.                                                                                                         SAÇGI: Tandırda kullanılan iri saman.     
SADEYAĞ: Tereyağı
SAARTMEK: Koşturmak.                                                                                                                              SAĞMAL:  Süt veren, sağılan, sağımlı                                                                                                            SAHAN :Bakır yada çinko yemek kabı.                                                                                                         SAHLANPEDİK : Saklambaç oyunu
SAHU: Ceket palto.                                                                                                                                          SAKAMATLIK ÇIKARMAK:  Sakarlık,kaza.                                                                                                    SAL-SALACA: Tabut.Sedye.                                                                                                                           SALLEPATİ: Giyimine özen göstermeyen.  
SALLISOPLU : Çok iyi,mükemmel.   
SÂSEN : Sağ, sağlıklı.                                                                                                                                       SASI : Bozuk.Tatsız, tuzsuz (yiyecek).  
SATLICAN: Zatüre hastalığı .      
SAVIŞTIRMAK:  Geçirmek, göndermek .                                                                            
SAYA:  Üçetek,Yeldirme. .                                                                                                                                 SAYA: Bir cins kadın giysisi.                                                        
SEĞREK-ZÂREK : Ketentohumu.    
SEĞSENMEK : Vuracak gibi yapmak,                                                                                                       SEHEM: Pay , Hisse.                                                                                                                                      SEKİ: Ev önünde oturulacak yüksekçe yer.                                                                                                  SEKLEM:  Tam dolmamış,yarım eksik.
SEME-SEMELEK: Bön,saf,budala.                                                                                                             SEPELEMEK:  Çiselemek,az az yağmak.                                                                                                     SERPENEK: Dam saçağı. Balkon.                                                                                                                 SERGENLİK: Mutfak rafı.                                                                                                                               SIÇAN : Fare .                                                                                                                                               SIDK:  İçten bağlılık.                                                                                                                                 S
IDKI SIYRILMAK: güveni yitirmek.                                                                                                             SIĞIRTMAÇ:Sığır çobanı.                                                                                                                                 SIKIRCIM: Korku, baskı, sıkıştırma                                                                                                                 SINAMAK: Denemek, tecrübe etmek.                                                                                                           SINCIKMAK: Sabırsızlanmak.                                                                                                                        SINDI: Makas.                                                                                                                                                  SIRIMAK: Aralıklı, sağlam dikmek                                                                                                             SIRKITMAK: Suyunu iyice sızdırmak                                                                                                            SITIRI YIRTILMAK: Utanması kalmamış.                                                                                                         SIVATLAMAK :  Arkasını okşamak.                                                                                                             SİFLİ: Kirli, pasaklı.                                                                                                                                       SİFTİNMEK: 1.Kaşınmak.2 oyalanmak                                                                                                         SİN: Mezar.                                                                                                                                                         SİNİ:  Sini, büyük tepsi.                                                                                                                           İÇİNE  SİNMEK: Hoşa gitmek .                                                                                                                         SİNMEK:Saklanmak.                                                                                                                                       SİRKE:Başta türeyen bit yumurtası.                                                                                                           SİYİM SİYİM:Yavaş yavaş,ince ince.                                                                                                         SOĞUKKUYU-CIZLAVUT: Siyah lastik ayakkabı.                                                                                           SOKARIÇ:Kavrulmuş soğanlı yemek.                                                                                              SOKRANMAK : Söylenmek,homurdanmak.                                                                                               SOKU: Bulgur döğülen büyük dibek.                                                                                                         SOKUM: Lokma, azıcık.                                                                                                                                   SOMURMAK-SORMAK: Emmek.                                                                                                               SORMUK: Tülbente tatlı konup yapılan emzik                                                                                           SOYKA:  Ölen kişiden geriye kalan giysiler.                                                                                                 SÖKEL: Hasta.                                                                                                                                                 SÖYKENMEK:  Yaslanmak,dayanmak.                                                                                                         SUÇUKMAK :  Suçluluk duymak, utanmak.                                                                                                   SUMSAK  :  Yumruk.                                                                                                                                       SURSUCUK: Sırılsıklam.                                                                                                                                   SUSA: Asfalt yol, şose.                                                                                                                                    SUVANNAMA: Soğanlı salçalı yemek.                                                                                                            SÜDÜKLEMEK: İşemek                                                                                                                                 SÜĞÜM SÜYEM: Bir sap iplik,                                                                                                                       SÜMSÜK : Arsız.                                                                                                                                           SÜNDÜRMEK:Çekerek uztamak,esnetmek.                                                                                             SÜRGÜÇLÜ:  Sümüklü,pasaklı.                                                                                                                   SÜRTMEK: Zaman öldürerek gezip dolaşmak.                                                                                         SÜRTÜK:Oynak,hoppa,arsız.                                                                                                                           SÜZÜNMEK: 1.Kırıtmak.2 put gibi durmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                               Ş  HARFİ

 

ŞAADETNAME : Diploma.                                                                                                                               ŞABADAN-BIDIBIDI-  Geveze,boşboğaz.                                                                                               ŞALLAKMALAK- DALDAŞŞAK: Çırılcıplak.
ŞALVAR: Kadınların giydigi bolca giysi.                                                                                           
ŞAPALAK ÇALMAK : El çırpmak.    
ŞAPLAK: Tokat,
ŞAR-ŞÂAR: Kent.
ŞAŞTIMAŞI:Evde olanla acele yapılan yemek.                                                                                              ŞENNİK-ŞİNNİK: Ev halkı.                                                                                                                        ŞELEK: Sırtta taşınan hafif yük.                                                                                                               ŞERGADA : Saldırgan,kavgacı.                                                                                                                     ŞILTAK: Yaygara.                                                                                                                                               ŞINA:   Metal çember
ŞIVGIN-ÇIVGIN: Fırtınalı yağmur.                                                                                                                 ŞİPİDİK: Terlik
ŞİKİRSİZ : Sevimsiz,kılıksız.                                                                                                                     ŞİNİK: Sekiz kiloluk buğday, tahıl ölçeği.                                                                                                 ŞİRDEN: Hayvan  işkembesinin bir bölümü.                                                                                                 ŞİRE : Üzüm,  vb.Meyvelerin suyu.                                                                                                                  ŞİRFİTLİ: Eliyüzü kirli,yapış yapış.                                                                                                                  ŞİRPİT: Çapak.       
ŞİŞEK : Kuzulama dönemine girmiş koyun.                                                                                               ŞİTİL:  Fidan.                                                                                                                                                   ŞORAK:  Tuzlu
ŞÖRÜKLÜ: Salyalı,sümüklü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 

TABAAT: Huy,yaratılış.                                                                                                                           TABIYETSİZ: Huysuz, geçimsiz.                                                                                                                     TAHTALI: Mezarlık.Öbür taraf.                                                                                                                                                                                                                                                                                               TAKAVÜT: Emekli.                                                                                                                                             TALAMAK: Kaplamak, bürümek                                                                                                               TALAZ : Sıcak havada çıkan kasırga.                                                                                                           TANDIR: Çukur  yapılan bir tür fırın.                                                                                                               TAPAN: Tarlayı düzelten araç.                                                                                                                         TAS:Maşrapa.                                                                                                                                               TAVATIR: Kusursuz,çok güzel.                                                                                                        TAVSIMAK: yitirmek,gevşemek.

TAVSIR:  Taklit etmek.Resim,fofograf.                                                                                                           TEBELLEŞ OLMAK: Sırnaşma .                                                                                                               TEBER:  Abdal, Çingene.                                                                                                                         TEBDİLİ ŞAŞMAK- : Telaşlanmak.                                                                                                          TEDARİK: Bulmak, sağlamak.

TEKNE: Hamur yoğurma  gereci.                                                                                                                   TEKNE KAZINTISI: Yaşlıların son çocukları.                                                                                           TELEK: Kanatlı hayvanların iri kalın tüyleri                                                                                         TELİS:Keten veya kendirden çuval.                                                                                                         TERKİ: Sırt                                                                                                                                                      TESELLEME: Atasözü.                                                                                                                            TEŞT: Büyük leğen.                                                                                                                                TESBERME-:Hamurun yüzünün hafif kuruması.                                                                                            TEVEK-TEĞEK: Dal ve yapraklar.

TEVELLÜT: Doğum tarihi.

TEVİR-TEVÜR:  Çeşit,tür,biçim.

TEZBERİ: Çabucak,kolay kolay.

TIĞ TEBER: Herşeyini kaybetmiş,                                                                                                             TINAZ  : Ekin yığını.

TINGIR: 1.Bombos. 2.Teneke. 3.Para.                                                                                               TIRAMPA: Değiş tokuş.

TIRI VIRI:1.Aptal,bön.2.Değersiz.

TISKA: Sarı benizli,sıska,zayıf.

TİRENDİZ: Süslü,bakımlı.                                                                                                                              TOKAÇ-PATAZ:  Yassı Çamaşır tokmağı.

TOKLU : Bir yaşından büyük erkek kuzu.                                                                                                       TOKLUBAŞI: Yabani bir çiçek

TOLAMA-DOLAMA: Parmak uçlarında çıkan çıban,                                                                                 TOMOFİL: Otomobil,araba.                                                                                                                             TOMAK: Kısa boylu, şişman kimse.                                                                                                       TOMBAK : Kısa boylu,şişman.                                                                                                                   TOMBALAK AŞMAK: Takla atmak.                                                                                                   TOMSUMAK-DOMUŞMAK: Somurtmak,                                                                                                       TOMTURAK: Tantana, gösteriş.                                                                                                                 TONGAL :  Zengin.Varlıklı.                                                                                                                       TOKRALI: Pis, pasaklı (kimse)                                                                                                                     TOSBAĞA: Kaplumbağa.                                                                                                                                 TOSULAMA: Emekleme.                                                                                                                                   TOYGA : Ayran ve yarma çorbası.                                                                                                                 TOZAK: Gelinin başının renkli tüyleri.                                                                                                             TÖHMELEMEK: Hazımsızlığa uğramak.                                                                                                         TÖNGEL –DÖNGEL:Muşmula.                                                                                                                     TÖKECİMEK: Ayağı takılıp sendelemek                                                                                                         TÖREMEK : Çoğalmak,Büyümek.                                                                                                                   TÖZ: Kulak arkasındaki çukur yer.                                                                                                               TULUK: Peynir, yağ konan deri.                                                                                                                    TUMMAK: Suyun içine dalmak.                                                                                                                TURUDU: Nazlı.Yokluk,sıkıntı görmemiş.                                                                                                     TUVALANMAK: Yuvarlanmak.                                                                                                                         TÜLÜ:Yumru gövdesi yenilen bitki.                                                                                                               TÜRLÜ TEVİR : Çeşit,Çeşit.                                                                                                                                                                                                                                                          

         


                       U  HARFİ                                                                                                     

UĞRA: Hamur açarken konulan un.                                                                                                                UĞRUNU KESMEK: Kadınların erkeklerin önünden geçmesi.                                                           UĞUNMAK:Ağlayıp kendinden geçme.                                                                                                       UĞURLUK: Önlük.                                                                                                                                             ULAK: Ek,parça,yama.   .                                                                                                                                 ULUK-GÖYNÜK: Çürümüş, çürümeye yüz tutmuş                                                                                     UMSUNDURMAK: Umutlandırmak.      
UMSULUK OLMAK : Beklemekten usanmak.                                                                                                URBA: Elbise.                                                                                                                                      
URUP: Yalan dolan.                                                                                                                                           URUSVAY-RUSVAY: Utanılacak durumda olmak.                                                                                     USUL: 1.Güzel,yakışıklı 2.Yavaş                                                                                                                     USUKMAK: 1. Uslanmak. 2. Ağrısı azalmak,                                                                                             UŞAK DEVŞEK: Çoluk çocuk.                
UYLAMAK-PITA BELLEMEK: Üstelemek.                                                                                                       UYLAŞMAK: Uzlaşmak, anlaşmak   
UYUNTU: Kişiliksiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ü   HARFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ÜÇETEK :  Parlak kumaştan  giysi.                                                                                                                 ÜÇGÜL: Kokulu sarı bir çiçek.                                                                                                                     ÜFLÜK: Islık.                                                                                                                                                 ÜĞRÜNMEK: Salına salına yürümek.                                                                                                             ÜĞRÜŞMEK: Toplanmak, birikmek,                                                                                                             ÜLEŞMEK:  Bölüşmek,paylaşmak.                                                                                                             ÜMÜK: Boğaz,gırtlak.                                                                                                                                 ÜŞENMEK: Bir işi zorsunmak.                                                                                                                      ÜTMEK: 1.Ateşe tutmak. 2.Kazanmak                                                                                                   ÜVEÇ-UVEÇ: Enenmiş koç.                                                                                                                         ÜVEZ-İVEZ: Sivrisinek,tatarcık.                                                                                                                   ÜZERLİK: Tütsüsü nazara iyi gelen ot.                                                                                                           ÜZÜK: Yıpranmış, incelmiş kuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             V  HARFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
VANGILDAMAK : Kafa şişirmek.  
VARİYET: Varlık, zenginlik.                                                                                                                               VAŞŞ: Üzülme,acıma ünlemi.                                                                                                                         VELESPİT: Bisiklet.                                                                                                                                           VEREP-YAMA: Bayır, yokuş, yamaç.                                                                                                             VESAYİT:  Taşıt. Araba.                                                                                                                                   VIZIRDIM OYNAMAK: Kaynaşmak, cirit atmak                                                                                             VITTIRI VIZZIK:Değersiz,işe yaramaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Y HARFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

YABA:  Harman  aleti.  
YADIRGI  :  Yabancı,el.                                                                                                                                   YAĞARNI : Omuz,sırt.                                                                                                                                     YAĞDA-YAĞIR: Yağlı kir.                                                                                                                                 YAL : Köpeklere verilen bulamaç.                                                                                                             YALAK: Hayvanların su içtiği kap                                                                                                               YALABIMAK: Parıldamak,ışıldamak.
YÂLIK-YAĞLIK:  Mendil.       
YAMA:  Dik yer, bayır, yokuş                                                                                                                            YAMIZ: Böğür.                                                                                                                                                    YAMRANMAK:  Homurdanmak.                                                                                                                     YAPILDAK : Yalın ayak,yaya                                                                                                                         YAPMA-YARTMA: Tezek.                                                                                                                             YANGAR: Çok sıcak.                                                                                                                                         YAÑILLI-TERKİ: Sırt..           
YANIKMAK :  Şikayet etmek .                                                                                                                           YANIR:  semerin actığı yara.  
YAPILDAK : Yalın ayak.                                                                                                                                   YAR:  Uçurum.                                                                                                                                                   YÂREN:   Arkadaş, yakın dost.                                                                                                                       YARPIZ-NARPIZ: Yabani nane.                                                                                                                       YARSIMAK : Heveslenmek,  imrenmek.
YATSILIK : Gece yatmadan önce yenilen.                                                                                              
YAVAN: Katıksız   yağsız, tatsız tuzsuz.                                                                                                       YAVSU-YAVSI:  Kene.                                                                                                                               YAVSAH-YAVŞAK: Bit yavrusu, sirke.                                                                                                           YAVŞANOTU -PARYAVŞANI : kokulu, yabani ot.                                                                                           YAVUNCUMAK: Yalvarmak .                                                                                                                         YAYGICI: Bohçacı .                                                                                                                                         YAYIK:  yağ çıkarmaya yarayan araç                                                                                                             YAYMAK :1.Otlatmak.2.Yayığı çalkalamak                                                                                                     YAZI:Kır,ova.                                                                                                                                                     YAZMA: Yemeni, başörtüsü.                                                                                                                             YAZMAK:  Sermek ,Hamur açmak.                                                                                                         YEĞİN: Çok bol bereketli.                                                                                                                         YEKİNMEK: Yapacak gibi davranmak.                                                                                                       YEKTİRMEK: Hafif topallamak.                                                                                                                       YEL: Ağrı,sancı.                                                                                                                                               YEL ALMAK: Soğuk almak,                                                                                                                             YELDİRME: Kadın giysisi.                                                                                                                           YELDİRMEK:  peşinden koşturmak.                                                                                                             YELEPİMEK: Yelle sallanmak.                                                                                                                   YELİKMEK-YELLENMEK:  Hızlanmak.                                                                                                         YELLEMEK: Kışkırtmak.                                                                                                                                   YELLİ: 1.Aceleci .2.Romatizmalı.                                                                                                               YEMİŞEN: Küçük,meyveli yabani ağaç.                                                                                                   YEMLİK:  yenebilen yabanıl bir ot                                                                                                             YERİNMEK: Kederlenmek,  .                                                                                                                   YETİŞMİYESİCE: Büyümeyesice                                                                                                                 YEYGİ: Kış için hazırlanan  yiyecek  .                                                                                                             YEYİM: Rüşvet.                                                                                                                                         YILDIR YILDIR : Pırıl pırıl,ışıl ışıl                                                                                                             YILIK:Şaşı                                                                                                                                                   YIPILDAK: Gözü tikli.                                                                                                                                   YİĞNİ-YEĞNİ  : Hafif                                                                                                                                 YİMLİK,YEMLİK:  yenilen bir ot. 

YİRİK: Dilik,yırtık. 

YİRİL YİRİL: Leş gibi, çok kötü

YİRİLMEK:Azıcık yırtılmak.

YİTİRMEK: Kaybetmek.

YONGA: Ağaç kabuğu.Talaş.

YOSMA: Çok güzel,edalı,işveli.                                                                                                                   YOZ : Başıboş,serseri,tekbaşına.                                                                                                                   YUKA: 1.Dayanıksız. 2.Yufka ekmeği  .                                                                                                           YUMAK- YUYMAK: Yıkamak.                                                                                                                         YUMUŞ: İş buyurma.                                                                                                                                       YUNAKLIK: Köyün çamaşır yeri.                                                                                                                 YUYUNTU-YAYKANTI: Bulasık suyu                                                                                                         YÜĞÜRMEK-AŞMAK: Hayvanlarda çiftleşmek.                                                                                   YÜKLÜ : Hamile.                                                                                                                                             YÜKLÜK: Yatak, yorgan konan yer.                                                                                                               YÜKSÜNMEK:Yapmayı istememek                                                                                                               YÜLÜMEK:  Usturayla tıraş etmek.                                                                                                           YÜZMEK: Derisini çıkarmak,soymak.                                                                                                     YÜZÜN GUYLU: Yüzüstü yatmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Z  HARFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZAĞAR:Enik.Bodur,bacaksız
ZAĞMAK: akarcasına kayıp gitmek                                                                                                               ZAAMERİ: Kış ayı,kara kış.   
ZAHRA:  Yemeklik tahıl.                                                                                                                                 ZAR AĞLATMAK  Zora koşmak.                                                                                                                     ZARTA:1.Yellenme.2.Abartma,övünme.                                                                                                    
ZEBİL:  Sulu çamur.Çerçöp                                                                                                                         ZEHEN-SAHAN: Metal tabak.                                                                                                                          ZERDALİ: Kayısının küçüğü.                                                                                                                          ZERZEVAT: Sebze,meyve                                                                                                                                 ZEYREK-ZÂREK: Keten tohumu.      
ZIKKIM-HÖTTÜK : Zehir, ağı.    
ZINNIK-ZIRNIK: Yudum, tutam,parca                                                                                                         ZIRILTI: İri, kaba, uzun, ağır.                                                                                                         ZIRINCIMAK:  Boş yere ağlamak.                                                                                                                   ZIRZIMIK-GIRCI:Küçük taneli dolu                                                                                                           ZİBİL: Çöp,süprüntü,pislik.                                                                                                                     ZİLİF-GELEK: Şakaklardaki saç lülesi.  
ZİRZOP:  Delidolu,kaba davranışlı.                                                                                                 ZİVTİNMEK: Kaşınmak.                                                                                                                           ZOMBURDAMAKÇok titremek.                                                                                                                     ZURBA: 1.Topluluk. 2.Hayvan sürüsü.   
ZUVAL-KİREN: Kızılcık ağacının meyvesi.                                                         
ZÜRET-SÜRET: Fotoğraf, resim                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                        

          

www.000webhost.com